KDO SE AKADEMIE JIŽ ÚČASTNIL?

Společně jsme program Generace symbiocén zatím mohli tvořit s těmito účastníky a účastnicemi
(jejich medailonky postupně přibývají):

ANITA

Generace symbiocén pro mě je symbióza, spolupráce, rozvoj

Jsem optimista co vidí sklenici z poloviny plnou. Studuji ilustraci a grafický design, zabývám se uměním v kontextu s enviromentálními tématy.

GS mne naučila moc, chápat mechanismy “fungování” dnešního světa a co mohu ve vztahu se svými pocity udělat pro svou duševní hygienu. Naučila mne nebát se mluvit a pochopila jsem, že nejsem jediná co nerozumí dnešnímu světu. GS mi pomohla najít nové životní hodnoty a představila nové možnosti. Díky ní se tolik nebojím vyjít ze své komfortní zóny a říct svůj názor ať je jakýkoliv.

Že má GS smysl jsem viděla vždy při odjezdu z víkendovky nabitá novým věděním. Za nejsilnější momenty ale považuji objevování fungujících komunit lidí na základě principů o kterých jsem si myslela, že jsou v dnešním světě utopické.

Díky, že jsem součástí 🍀

ANITA

Generace symbiocén pro mě je symbióza, spolupráce, rozvoj.

Jsem optimista co vidí sklenici z poloviny plnou. Studuji ilustraci a grafický design, zabývám se uměním v kontextu s enviromentálními tématy.

GS mne naučila moc, chápat mechanismy “fungování” dnešního světa a co mohu ve vztahu se svými pocity udělat pro svou duševní hygienu. Naučila mne nebát se mluvit a pochopila jsem, že nejsem jediná co nerozumí dnešnímu světu. GS mi pomohla najít nové životní hodnoty a představila nové možnosti. Díky ní se tolik nebojím vyjít ze své komfortní zóny a říct svůj názor ať je jakýkoliv.

Že má GS smysl jsem viděla vždy při odjezdu z víkendovky nabitá novým věděním. Za nejsilnější momenty ale považuji objevování fungujících komunit lidí na základě principů o kterých jsem si myslela, že jsou v dnešním světě utopické.

Díky, že jsem součástí 🍀

ZUZKA

Generace symbiocén pro mě je společenství, komunikace a důvěra.

Jsem… značně kritický optimista, upovídaná introvertka, studentka environmentalistiky a snad také začínající spisovatelka; ráda trávím čas v přírodě… Nyní po úvodní polovážně míněné charakteristice zamířím o něco hlouběji; jsem katolická křesťanka a je pro mě důležité rozvíjení vztahu k Bohu a k lidem, odpovědnost vůči druhým lidem a přírodě a s tím spojené hledání smysluplné životní náplně; nyní především v krajině mého domova na Krnovsku a Bruntálsku a také v Brně, kde studuji.

GS mě posunula v rozvíjení schopnosti a ochoty komunikovat a spolupracovat s druhými lidmi. Povzbuzuje mě k překračování svých osobních hranic. 

Chci si zapamatovat prostředí, v němž rozmanité osobnosti mohou tvořit společenství plné důvěry, odvahy ptát se a odpovídat, odhodlání hledat a dozvídat se nové věci o světě i o sobě; kde jsou důležité potřeby každého člena skupiny a kde navzdory různorodosti panuje ohleduplnost a respekt. 

ZUZKA

Generace symbiocén pro mě je společenství, komunikace a důvěra.

Jsem… značně kritický optimista, upovídaná introvertka, studentka environmentalistiky a snad také začínající spisovatelka; ráda trávím čas v přírodě… Nyní po úvodní polovážně míněné charakteristice zamířím o něco hlouběji; jsem katolická křesťanka a je pro mě důležité rozvíjení vztahu k Bohu a k lidem, odpovědnost vůči druhým lidem a přírodě a s tím spojené hledání smysluplné životní náplně; nyní především v krajině mého domova na Krnovsku a Bruntálsku a také v Brně, kde studuji.

GS mě posunula v rozvíjení schopnosti a ochoty komunikovat a spolupracovat s druhými lidmi. Povzbuzuje mě k překračování svých osobních hranic. 

Chci si zapamatovat prostředí, v němž rozmanité osobnosti mohou tvořit společenství plné důvěry, odvahy ptát se a odpovídat, odhodlání hledat a dozvídat se nové věci o světě i o sobě; kde jsou důležité potřeby každého člena skupiny a kde navzdory různorodosti panuje ohleduplnost a respekt. 

BARBORA

Generace symbiocén je pro mě komunita, podpora a propojení.

Studentka, aktivistka a lektorka původem z Ústeckého kraje, která vždycky hledá nové způsoby příjemnějšího bytí ve světě.

GS mě posunula ve schopnosti představovat si lepší svět nejen pro nás jako společnost, ale i sama pro sebe. V poznání, že občas si spolu sednout do kolečka může být nejsilnějším nástrojem změny. A ve víře, že v krizi má vždycky smysl hledat záměry.

Chci si zapamatovat, jak jsem se během večerů smála na matraci v pokoji s ostatními tak moc, až nám tekly slzy!

BARBORA

Generace symbiocén je pro mě komunita, podpora a propojení.

Studentka, aktivistka a lektorka původem z Ústeckého kraje, která vždycky hledá nové způsoby příjemnějšího bytí ve světě.

GS mě posunula ve schopnosti představovat si lepší svět nejen pro nás jako společnost, ale i sama pro sebe. V poznání, že občas si spolu sednout do kolečka může být nejsilnějším nástrojem změny. A ve víře, že v krizi má vždycky smysl hledat záměry.

Chci si zapamatovat, jak jsem se během večerů smála na matraci v pokoji s ostatními tak moc, až nám tekly slzy!

ELIŠKA

Generace symbiocén pro mě je příležitost, komunikace a nový směr.

Jsem dívka hledající záměr ve světě, která chce prožít šťastný a naplněný život.

Díky GS se posouvám v porozumění svým emocím, objevování svého vnitřního i okolního světa lidmi.

Bylo pro mě důležité, že jsem díky GS nalezla své vrstevníky, kteří vnímají svět jako já a touží po jeho změně. A když se několik z nich stalo mými přáteli i mimo GS.

ELIŠKA

Generace symbiocén pro mě je příležitost, komunikace a nový směr.

Jsem dívka hledající záměr ve světě, která chce prožít šťastný a naplněný život.

Díky GS se posouvám v porozumění svým emocím, objevování svého vnitřního i okolního světa lidmi.

Bylo pro mě důležité, že jsem díky GS nalezla své vrstevníky, kteří vnímají svět jako já a touží po jeho změně. A když se několik z nich stalo mými přáteli i mimo GS.

ŽOFKA

Generace symbiocén je pro mě porozumění, inspirace, (famózní veganské) jídlo

Jsem studentka i učitelka, čtenářka i posluchačka, dobrovolnice a členka Brontosauru i Junáka. Taky jsem veganka, kuchařka, volejbalistka, milovnice češtiny a vlastně dost leccos podle toho, co mě zrovna v poslední době nadchlo.

GS mně rozšířila obzory v mnoha různých aspektech příčin i možných řešení situace, v níž se jako lidstvo momentálně nacházíme. Posunula mě směrem k inspirativním lidem, kteří dělají spoustu věcí, v nichž vidím smysl. A taky mě baví, jak se prohlubují vztahy ve skupině. 

Chci si zapamatovat, jak jsem přijela později na druhou víkendovku, a jakkoliv mi pár dní a programů uniklo, cítila jsem se, jako kdyby od té první neuplynul žádný čas a s ostatními jsme plynule navázali tam, kde jsme skončili při odjezdu z poslední. Takové vřelé přivítání (a další existování), jako kdyby se člověk vrátil domů.

ŽOFKA

Generace symbiocén je pro mě porozumění, inspirace, (famózní veganské) jídlo

Jsem studentka i učitelka, čtenářka i posluchačka, dobrovolnice a členka Brontosauru i Junáka. Taky jsem veganka, kuchařka, volejbalistka, milovnice češtiny a vlastně dost leccos podle toho, co mě zrovna v poslední době nadchlo.

GS mně rozšířila obzory v mnoha různých aspektech příčin i možných řešení situace, v níž se jako lidstvo momentálně nacházíme. Posunula mě směrem k inspirativním lidem, kteří dělají spoustu věcí, v nichž vidím smysl. A taky mě baví, jak se prohlubují vztahy ve skupině. 

Chci si zapamatovat, jak jsem přijela později na druhou víkendovku, a jakkoliv mi pár dní a programů uniklo, cítila jsem se, jako kdyby od té první neuplynul žádný čas a s ostatními jsme plynule navázali tam, kde jsme skončili při odjezdu z poslední. Takové vřelé přivítání (a další existování), jako kdyby se člověk vrátil domů.

KAROL

Generace symbiocén pro mě je propojující sázení semínek.

Jsem hledající, zadumaná a do mnohého nadšená studentka. Snažím se pochopit svět kolem sebe a být jeho aktivní tvůrkyní, nejlépe pro sebe i to, co mě obklopuje udržitelným způsobem:).

GS mi přinesla smysluplné vzdělání a spojila se skupinou krásných bytostí, díky kterým pro mě bylo hledání a objevování řešení osobních i globálních krizí inspirativním a transformativním bádáním. Našla jsem díky GS mnoho cest, jimiž se ve svém životě mohu vydat a aktivně tvořit jiný svět.

Nechci si zapamatovat jen obsah, ale převážně formu, kterou organizátorky tvořily GS. Ta je totiž sama o sobě nástrojem změny. Nenásilný, holistický a propojující přístup mi dával smysl a podporoval mě v učení.

KAROL

Generace symbiocén pro mě je propojující sázení semínek.

Jsem hledající, zadumaná a do mnohého nadšená studentka. Snažím se pochopit svět kolem sebe a být jeho aktivní tvůrkyní, nejlépe pro sebe i to, co mě obklopuje udržitelným způsobem:).

GS mi přinesla smysluplné vzdělání a spojila se skupinou krásných bytostí, díky kterým pro mě bylo hledání a objevování řešení osobních i globálních krizí inspirativním a transformativním bádáním. Našla jsem díky GS mnoho cest, jimiž se ve svém životě mohu vydat a aktivně tvořit jiný svět.

Nechci si zapamatovat jen obsah, ale převážně formu, kterou organizátorky tvořily GS. Ta je totiž sama o sobě nástrojem změny. Nenásilný, holistický a propojující přístup mi dával smysl a podporoval mě v učení.

AYUDH

Generace symbiocén je podle mě velice inspirativní, vzdělávací, ale i zábavná.

Jsem aktivní středoškolák, který se zajímá o veřejné dění a o své okolí a hledá cesty, jak se co nejdůrazněji podílet na jeho vylepšování.

Díky GS jsem se posunul v kritickém myšlení a schopnosti debatovat o tématech na profesionálnější úrovni. GS mě velmi posunula také v tom, jak se skutečně dá diskutovat nenásilně a bezkonfliktně. Takový způsob diskuzí na GS velmi vítám, jelikož v jiných prostředích (např. ve škole), nám to dosud ne úplně funguje. 

Chci si zapamatovat, s jakou pozorností mi bylo nasloucháno, že můj názor je a byl vždy brán jako rovnocenný s ostatními. 

AYUDH

Generace symbiocén je podle mě velice inspirativní, vzdělávací, ale i zábavná.

Jsem aktivní středoškolák, který se zajímá o veřejné dění a o své okolí a hledá cesty, jak se co nejdůrazněji podílet na jeho vylepšování.

Díky GS jsem se posunul v kritickém myšlení a schopnosti debatovat o tématech na profesionálnější úrovni. GS mě velmi posunula také v tom, jak se skutečně dá diskutovat nenásilně a bezkonfliktně. Takový způsob diskuzí na GS velmi vítám, jelikož v jiných prostředích (např. ve škole), nám to dosud ne úplně funguje. 

Chci si zapamatovat, s jakou pozorností mi bylo nasloucháno, že můj názor je a byl vždy brán jako rovnocenný s ostatními. 

KAROL

Generace symbiocén pro mě je propojující sázení semínek.

Jsem hledající, zadumaná a do mnohého nadšená studentka. Snažím se pochopit svět kolem sebe a být jeho aktivní tvůrkyní, nejlépe pro sebe i to, co mě obklopuje udržitelným způsobem:).

GS mi přinesla smysluplné vzdělání a spojila se skupinou krásných bytostí, díky kterým pro mě bylo hledání a objevování řešení osobních i globálních krizí inspirativním a transformativním bádáním. Našla jsem díky GS mnoho cest, jimiž se ve svém životě mohu vydat a aktivně tvořit jiný svět.

Nechci si zapamatovat jen obsah, ale převážně formu, kterou organizátorky tvořily GS. Ta je totiž sama o sobě nástrojem změny. Nenásilný, holistický a propojující přístup mi dával smysl a podporoval mě v učení.

KAROL

Generace symbiocén pro mě je propojující sázení semínek.

Jsem hledající, zadumaná a do mnohého nadšená studentka. Snažím se pochopit svět kolem sebe a být jeho aktivní tvůrkyní, nejlépe pro sebe i to, co mě obklopuje udržitelným způsobem:).

GS mi přinesla smysluplné vzdělání a spojila se skupinou krásných bytostí, díky kterým pro mě bylo hledání a objevování řešení osobních i globálních krizí inspirativním a transformativním bádáním. Našla jsem díky GS mnoho cest, jimiž se ve svém životě mohu vydat a aktivně tvořit jiný svět.

Nechci si zapamatovat jen obsah, ale převážně formu, kterou organizátorky tvořily GS. Ta je totiž sama o sobě nástrojem změny. Nenásilný, holistický a propojující přístup mi dával smysl a podporoval mě v učení.

generace symbiocen

Generaci symbiocén tvoří lidé z NaZemi. Posláním NaZemi je usilovat o zajištění spokojeného, důstojného a udržitelného života všech na Zemi skrze podporu spravedlivého rozdělení zdrojů a moci, vzájemného porozuměnía rozvíjení představivosti rozličných způsobů nahlížení na svět.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Co se u nás děje?

Subscription Form (#4)

Kontaktuj nás

Co se u nás děje?

Subscription Form (#4)

Kontaktuj nás