KDO SE AKADEMIE JIŽ ÚČASTNIL?

Společně jsme program Generace symbiocén zatím mohli tvořit s těmito účastníky a účastnicemi:

ANITA

Generace symbiocén pro mě je symbióza, spolupráce, rozvoj

Jsem optimista co vidí sklenici z poloviny plnou. Studuji ilustraci a grafický design, zabývám se uměním v kontextu s enviromentálními tématy.

GS mne naučila moc, chápat mechanismy “fungování” dnešního světa a co mohu ve vztahu se svými pocity udělat pro svou duševní hygienu. Naučila mne nebát se mluvit a pochopila jsem, že nejsem jediná co nerozumí dnešnímu světu. GS mi pomohla najít nové životní hodnoty a představila nové možnosti. Díky ní se tolik nebojím vyjít ze své komfortní zóny a říct svůj názor ať je jakýkoliv.

Že má GS smysl jsem viděla vždy při odjezdu z víkendovky nabitá novým věděním. Za nejsilnější momenty ale považuji objevování fungujících komunit lidí na základě principů o kterých jsem si myslela, že jsou v dnešním světě utopické.

Díky, že jsem součástí 🍀

ANITA

Generace symbiocén pro mě je symbióza, spolupráce, rozvoj.

Jsem optimista co vidí sklenici z poloviny plnou. Studuji ilustraci a grafický design, zabývám se uměním v kontextu s enviromentálními tématy.

GS mne naučila moc, chápat mechanismy “fungování” dnešního světa a co mohu ve vztahu se svými pocity udělat pro svou duševní hygienu. Naučila mne nebát se mluvit a pochopila jsem, že nejsem jediná co nerozumí dnešnímu světu. GS mi pomohla najít nové životní hodnoty a představila nové možnosti. Díky ní se tolik nebojím vyjít ze své komfortní zóny a říct svůj názor ať je jakýkoliv.

Že má GS smysl jsem viděla vždy při odjezdu z víkendovky nabitá novým věděním. Za nejsilnější momenty ale považuji objevování fungujících komunit lidí na základě principů o kterých jsem si myslela, že jsou v dnešním světě utopické.

Díky, že jsem součástí 🍀

ZUZKA

Generace symbiocén pro mě je společenství, komunikace a důvěra.

Jsem… značně kritický optimista, upovídaná introvertka, studentka environmentalistiky a snad také začínající spisovatelka; ráda trávím čas v přírodě… Nyní po úvodní polovážně míněné charakteristice zamířím o něco hlouběji; jsem katolická křesťanka a je pro mě důležité rozvíjení vztahu k Bohu a k lidem, odpovědnost vůči druhým lidem a přírodě a s tím spojené hledání smysluplné životní náplně; nyní především v krajině mého domova na Krnovsku a Bruntálsku a také v Brně, kde studuji.

GS mě posunula v rozvíjení schopnosti a ochoty komunikovat a spolupracovat s druhými lidmi. Povzbuzuje mě k překračování svých osobních hranic. 

Chci si zapamatovat prostředí, v němž rozmanité osobnosti mohou tvořit společenství plné důvěry, odvahy ptát se a odpovídat, odhodlání hledat a dozvídat se nové věci o světě i o sobě; kde jsou důležité potřeby každého člena skupiny a kde navzdory různorodosti panuje ohleduplnost a respekt. 

ZUZKA

Generace symbiocén pro mě je společenství, komunikace a důvěra.

Jsem… značně kritický optimista, upovídaná introvertka, studentka environmentalistiky a snad také začínající spisovatelka; ráda trávím čas v přírodě… Nyní po úvodní polovážně míněné charakteristice zamířím o něco hlouběji; jsem katolická křesťanka a je pro mě důležité rozvíjení vztahu k Bohu a k lidem, odpovědnost vůči druhým lidem a přírodě a s tím spojené hledání smysluplné životní náplně; nyní především v krajině mého domova na Krnovsku a Bruntálsku a také v Brně, kde studuji.

GS mě posunula v rozvíjení schopnosti a ochoty komunikovat a spolupracovat s druhými lidmi. Povzbuzuje mě k překračování svých osobních hranic. 

Chci si zapamatovat prostředí, v němž rozmanité osobnosti mohou tvořit společenství plné důvěry, odvahy ptát se a odpovídat, odhodlání hledat a dozvídat se nové věci o světě i o sobě; kde jsou důležité potřeby každého člena skupiny a kde navzdory různorodosti panuje ohleduplnost a respekt. 

BARBORA

Generace symbiocén je pro mě komunita, podpora a propojení.

Studentka, aktivistka a lektorka původem z Ústeckého kraje, která vždycky hledá nové způsoby příjemnějšího bytí ve světě.

GS mě posunula ve schopnosti představovat si lepší svět nejen pro nás jako společnost, ale i sama pro sebe. V poznání, že občas si spolu sednout do kolečka může být nejsilnějším nástrojem změny. A ve víře, že v krizi má vždycky smysl hledat záměry.

Chci si zapamatovat, jak jsem se během večerů smála na matraci v pokoji s ostatními tak moc, až nám tekly slzy!

BARBORA

Generace symbiocén je pro mě komunita, podpora a propojení.

Studentka, aktivistka a lektorka původem z Ústeckého kraje, která vždycky hledá nové způsoby příjemnějšího bytí ve světě.

GS mě posunula ve schopnosti představovat si lepší svět nejen pro nás jako společnost, ale i sama pro sebe. V poznání, že občas si spolu sednout do kolečka může být nejsilnějším nástrojem změny. A ve víře, že v krizi má vždycky smysl hledat záměry.

Chci si zapamatovat, jak jsem se během večerů smála na matraci v pokoji s ostatními tak moc, až nám tekly slzy!

ELIŠKA

Generace symbiocén pro mě je příležitost, komunikace a nový směr.

Jsem dívka hledající záměr ve světě, která chce prožít šťastný a naplněný život.

Díky GS se posouvám v porozumění svým emocím, objevování svého vnitřního i okolního světa lidmi.

Bylo pro mě důležité, že jsem díky GS nalezla své vrstevníky, kteří vnímají svět jako já a touží po jeho změně. A když se několik z nich stalo mými přáteli i mimo GS.

ELIŠKA

Generace symbiocén pro mě je příležitost, komunikace a nový směr.

Jsem dívka hledající záměr ve světě, která chce prožít šťastný a naplněný život.

Díky GS se posouvám v porozumění svým emocím, objevování svého vnitřního i okolního světa lidmi.

Bylo pro mě důležité, že jsem díky GS nalezla své vrstevníky, kteří vnímají svět jako já a touží po jeho změně. A když se několik z nich stalo mými přáteli i mimo GS.

ŽOFKA

Generace symbiocén je pro mě porozumění, inspirace, (famózní veganské) jídlo

Jsem studentka i učitelka, čtenářka i posluchačka, dobrovolnice a členka Brontosauru i Junáka. Taky jsem veganka, kuchařka, volejbalistka, milovnice češtiny a vlastně dost leccos podle toho, co mě zrovna v poslední době nadchlo.

GS mně rozšířila obzory v mnoha různých aspektech příčin i možných řešení situace, v níž se jako lidstvo momentálně nacházíme. Posunula mě směrem k inspirativním lidem, kteří dělají spoustu věcí, v nichž vidím smysl. A taky mě baví, jak se prohlubují vztahy ve skupině. 

Chci si zapamatovat, jak jsem přijela později na druhou víkendovku, a jakkoliv mi pár dní a programů uniklo, cítila jsem se, jako kdyby od té první neuplynul žádný čas a s ostatními jsme plynule navázali tam, kde jsme skončili při odjezdu z poslední. Takové vřelé přivítání (a další existování), jako kdyby se člověk vrátil domů.

ŽOFKA

Generace symbiocén je pro mě porozumění, inspirace, (famózní veganské) jídlo

Jsem studentka i učitelka, čtenářka i posluchačka, dobrovolnice a členka Brontosauru i Junáka. Taky jsem veganka, kuchařka, volejbalistka, milovnice češtiny a vlastně dost leccos podle toho, co mě zrovna v poslední době nadchlo.

GS mně rozšířila obzory v mnoha různých aspektech příčin i možných řešení situace, v níž se jako lidstvo momentálně nacházíme. Posunula mě směrem k inspirativním lidem, kteří dělají spoustu věcí, v nichž vidím smysl. A taky mě baví, jak se prohlubují vztahy ve skupině. 

Chci si zapamatovat, jak jsem přijela později na druhou víkendovku, a jakkoliv mi pár dní a programů uniklo, cítila jsem se, jako kdyby od té první neuplynul žádný čas a s ostatními jsme plynule navázali tam, kde jsme skončili při odjezdu z poslední. Takové vřelé přivítání (a další existování), jako kdyby se člověk vrátil domů.

KAROL

Generace symbiocén pro mě je propojující sázení semínek.

Jsem hledající, zadumaná a do mnohého nadšená studentka. Snažím se pochopit svět kolem sebe a být jeho aktivní tvůrkyní, nejlépe pro sebe i to, co mě obklopuje udržitelným způsobem:).

GS mi přinesla smysluplné vzdělání a spojila se skupinou krásných bytostí, díky kterým pro mě bylo hledání a objevování řešení osobních i globálních krizí inspirativním a transformativním bádáním. Našla jsem díky GS mnoho cest, jimiž se ve svém životě mohu vydat a aktivně tvořit jiný svět.

Nechci si zapamatovat jen obsah, ale převážně formu, kterou organizátorky tvořily GS. Ta je totiž sama o sobě nástrojem změny. Nenásilný, holistický a propojující přístup mi dával smysl a podporoval mě v učení.

KAROL

Generace symbiocén pro mě je propojující sázení semínek.

Jsem hledající, zadumaná a do mnohého nadšená studentka. Snažím se pochopit svět kolem sebe a být jeho aktivní tvůrkyní, nejlépe pro sebe i to, co mě obklopuje udržitelným způsobem:).

GS mi přinesla smysluplné vzdělání a spojila se skupinou krásných bytostí, díky kterým pro mě bylo hledání a objevování řešení osobních i globálních krizí inspirativním a transformativním bádáním. Našla jsem díky GS mnoho cest, jimiž se ve svém životě mohu vydat a aktivně tvořit jiný svět.

Nechci si zapamatovat jen obsah, ale převážně formu, kterou organizátorky tvořily GS. Ta je totiž sama o sobě nástrojem změny. Nenásilný, holistický a propojující přístup mi dával smysl a podporoval mě v učení.

AYUDH

Generace symbiocén je podle mě velice inspirativní, vzdělávací, ale i zábavná.

Jsem aktivní středoškolák, který se zajímá o veřejné dění a o své okolí a hledá cesty, jak se co nejdůrazněji podílet na jeho vylepšování.

Díky GS jsem se posunul v kritickém myšlení a schopnosti debatovat o tématech na profesionálnější úrovni. GS mě velmi posunula také v tom, jak se skutečně dá diskutovat nenásilně a bezkonfliktně. Takový způsob diskuzí na GS velmi vítám, jelikož v jiných prostředích (např. ve škole), nám to dosud ne úplně funguje. 

Chci si zapamatovat, s jakou pozorností mi bylo nasloucháno, že můj názor je a byl vždy brán jako rovnocenný s ostatními. 

AYUDH

Generace symbiocén je podle mě velice inspirativní, vzdělávací, ale i zábavná.

Jsem aktivní středoškolák, který se zajímá o veřejné dění a o své okolí a hledá cesty, jak se co nejdůrazněji podílet na jeho vylepšování.

Díky GS jsem se posunul v kritickém myšlení a schopnosti debatovat o tématech na profesionálnější úrovni. GS mě velmi posunula také v tom, jak se skutečně dá diskutovat nenásilně a bezkonfliktně. Takový způsob diskuzí na GS velmi vítám, jelikož v jiných prostředích (např. ve škole), nám to dosud ne úplně funguje. 

Chci si zapamatovat, s jakou pozorností mi bylo nasloucháno, že můj názor je a byl vždy brán jako rovnocenný s ostatními. 

CTÍBA

Generace symbiocén pro mě je experimentování, komunita, sdílení.

Jsem… cestující ve vlaku, který s jistotou neví, kam přesně že to jede, ale doufá, že někam, kde si to zvládne s ostatníma udělat pěkný… snad i s lehkostí:). Jsem student, skaut, dobrovolník, soused a sourozenec, hledající i provázející.

GS mě posunula v práci se svými očekáváními a nároky. V komunikaci a v péči o vztahy s dalšími lidmi, se sebou i s přírodou. V rozvinutí představy o tom, jak bych chtěl, aby svět vypadal a v rozhledu o způsobech a možnostech, jak se na cesty k tomu vydávat.

Chci si zapamatovat otevřenost skupiny k vyslyšení různých hlasů a pohledů, snaze o to tvořit prostor pro všechny, naslouchání pocitům a potřebám, bezpečí, který jsem tu nacházel a který chci „přenášet“ i jinam.

CTÍBA

Generace symbiocén pro mě je experimentování, komunita, sdílení.

Jsem… cestující ve vlaku, který s jistotou neví, kam přesně že to jede, ale doufá, že někam, kde si to zvládne s ostatníma udělat pěkný… snad i s lehkostí:). Jsem student, skaut, dobrovolník, soused a sourozenec, hledající i provázející.

GS mě posunula v práci se svými očekáváními a nároky. V komunikaci a v péči o vztahy s dalšími lidmi, se sebou i s přírodou. V rozvinutí představy o tom, jak bych chtěl, aby svět vypadal a v rozhledu o způsobech a možnostech, jak se na cesty k tomu vydávat.

Chci si zapamatovat otevřenost skupiny k vyslyšení různých hlasů a pohledů, snaze o to tvořit prostor pro všechny, naslouchání pocitům a potřebám, bezpečí, který jsem tu nacházel a který chci „přenášet“ i jinam.

DANNY

Generace symbiocén je podle mě inspirace, zábava, kolektiv.

Jsem někdo, koho jsem si ani sama pro sebe nebyla zatím schopná definovat, ale vím, že jsem člověk.

GS mi obecně ukázala více možností náhledu na situace a posunula moji schopnost práce sama se sebou.

Je těžké vybrat pouze jeden moment, který si chci zapamatovat. Ale napadl mě moment, který se odehrál hned na první víkendovce. Ačkoliv jsme se tehdy v podstatě ještě s ostatními účinkujícími neznali, byli jsme schopní se velice otevřeně a přátelsky bavit o různých tématech a strávili jsme takhle několik hodin (a bez problémů by to mohlo trvat ještě déle).

DANNY

Generace symbiocén je podle mě inspirace, zábava, kolektiv.

Jsem někdo, koho jsem si ani sama pro sebe nebyla zatím schopná definovat, ale vím, že jsem člověk.

GS mi obecně ukázala více možností náhledu na situace a posunula moji schopnost práce sama se sebou.

Je těžké vybrat pouze jeden moment, který si chci zapamatovat. Ale napadl mě moment, který se odehrál hned na první víkendovce. Ačkoliv jsme se tehdy v podstatě ještě s ostatními účinkujícími neznali, byli jsme schopní se velice otevřeně a přátelsky bavit o různých tématech a strávili jsme takhle několik hodin (a bez problémů by to mohlo trvat ještě déle).

ZUZA

Generace symbiocén pro mě je komunita, sdílení, možnosti.

Jsem tak trochu idealistka a tak trochu pesimistka. Někdo, kdo se snaží…

GS mi pomohla víc dbát na své potřeby. Rozšířila mi reálné i imaginativní prostory. Ukázala mi, že hodně věcí jde, když se chce.

Chci si zapamatovat jak jsme se o něčem v klidu bavili, i když jsme měli úplně jiné názory. V ten moment jsem si uvědomila, že se nikdo nesnaží vyhrát, ale chceme se navzájem pochopit. A to je komunita, ve které je super být.

ZUZA

Generace symbiocén pro mě je komunita, sdílení, možnosti.

Jsem tak trochu idealistka a tak trochu pesimistka. Někdo, kdo se snaží…

GS mi pomohla víc dbát na své potřeby. Rozšířila mi reálné i imaginativní prostory. Ukázala mi, že hodně věcí jde, když se chce.

Chci si zapamatovat jak jsme se o něčem v klidu bavili, i když jsme měli úplně jiné názory. V ten moment jsem si uvědomila, že se nikdo nesnaží vyhrát, ale chceme se navzájem pochopit. A to je komunita, ve které je super být.

 

ANDREA

Generace symbiocén je pro mě transformativní, blízká, učící.

Jsem věčný teoretik a snílek, který od reálného světa raději utíká. Hledá se, hledá mě, hledá nás.

GS mě naučila být více citlivá ke svému okolí a definovat své potřeby. Také mi ukázala důležitost komunity v akci i v životě.

Chci si zapamatovat moment, kdy na poslední víkendovce všichni sdíleli své příběhy z GS.

ANDREA

Generace symbiocén je pro mě transformativní, blízká, učící.

Jsem věčný teoretik a snílek, který od reálného světa raději utíká. Hledá se, hledá mě, hledá nás.

GS mě naučila být více citlivá ke svému okolí a definovat své potřeby. Také mi ukázala důležitost komunity v akci i v životě.

Chci si zapamatovat moment, kdy na poslední víkendovce všichni sdíleli své příběhy z GS.

VERČA

Generace symbiocén pro mě je transformativní, najití záměru, komplexní

Jsem 1) feministka, co ji trápí klimatická krize 2) holka, co ráda čte a běhá

GS mě naučila nahlížet na sebe i na svět jinak. Být na sebe laskavější, zároveň o věcech přemýšlet komplexněji.

Chci si zapamatovat, jak nám Tadeáš vyprávěl o nerůstu a došlo i, že to není jen celospolečenský pohled, ale i individuální.

VERČA

Generace symbiocén pro mě je transformativní, najití záměru, komplexní

Jsem 1) feministka, co ji trápí klimatická krize 2) holka, co ráda čte a běhá

GS mě naučila nahlížet na sebe i na svět jinak. Být na sebe laskavější, zároveň o věcech přemýšlet komplexněji.

Chci si zapamatovat, jak nám Tadeáš vyprávěl o nerůstu a došlo i, že to není jen celospolečenský pohled, ale i individuální.

DOMINIKA

Generace symbiocén pro mě je inspirace, sounáležitost, upřímnost.

Jsem Dominika, co hledá smysl, radost, svoje místo. Občas to myslí hodně vážně a občas vůbec…

GS mne posunula v komunikaci; v otevřenosti; v pochopení souvislostí.

Chci si zapamatovat moment, kdy sedíme v kruhu ve volném čase a máme zapálenou debatu o tématech, na které máme rozdílné názory. Není to ale hádka, ale upřímná zvědavost nás všech pochopit ostatní názory.

DOMINIKA

Generace symbiocén pro mě je inspirace, sounáležitost, upřímnost.

Jsem Dominika, co hledá smysl, radost, svoje místo. Občas to myslí hodně vážně a občas vůbec…

GS mne posunula v komunikaci; v otevřenosti; v pochopení souvislostí.

Chci si zapamatovat moment, kdy sedíme v kruhu ve volném čase a máme zapálenou debatu o tématech, na které máme rozdílné názory. Není to ale hádka, ale upřímná zvědavost nás všech pochopit ostatní názory.

JIŘÍ

 

JIŘÍ

 

VIKTOR

 

VIKTOR

 

VOJTA

 

VOJTA

 

MONI

 

MONI

 

ZUZKA

Generace symbiocén pro mě je společenství, komunikace a důvěra.

Jsem… značně kritický optimista, upovídaná introvertka, studentka environmentalistiky a snad také začínající spisovatelka; ráda trávím čas v přírodě… Nyní po úvodní polovážně míněné charakteristice zamířím o něco hlouběji; jsem katolická křesťanka a je pro mě důležité rozvíjení vztahu k Bohu a k lidem, odpovědnost vůči druhým lidem a přírodě a s tím spojené hledání smysluplné životní náplně; nyní především v krajině mého domova na Krnovsku a Bruntálsku a také v Brně, kde studuji.

GS mě posunula v rozvíjení schopnosti a ochoty komunikovat a spolupracovat s druhými lidmi. Povzbuzuje mě k překračování svých osobních hranic. 

Chci si zapamatovat prostředí, v němž rozmanité osobnosti mohou tvořit společenství plné důvěry, odvahy ptát se a odpovídat, odhodlání hledat a dozvídat se nové věci o světě i o sobě; kde jsou důležité potřeby každého člena skupiny a kde navzdory různorodosti panuje ohleduplnost a respekt. 

generace symbiocen

Generaci symbiocén tvoří lidé z NaZemi. Posláním NaZemi je usilovat o zajištění spokojeného, důstojného a udržitelného života všech na Zemi skrze podporu spravedlivého rozdělení zdrojů a moci, vzájemného porozuměnía rozvíjení představivosti rozličných způsobů nahlížení na svět.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Spolufinancováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu. Evropská unie ani orgán poskytující grant za ně nemohou nést odpovědnost.

Co se u nás děje?

Subscription Form (#4)

Kontaktuj nás

Co se u nás děje?

Subscription Form (#4)

Kontaktuj nás