Kdo BUDOU TVÍ MENTORUJÍCÍ?

Tady postupně odkrýváme, kdo tě podpoří v hledání tvého vlastního záměru.

Mezi mentorující Generace symbiocén zveme lidi, kteří mají zkušenosti a schopnost pomoct ti v rozvoji. Hlavně jsou ale zapálení, aby tě podpořili v učení v průběhu celého roku a byli ti k ruce při experimentování.

V ročníku 2022/2023 byli mezi mentorujícími:

Jakub

Participuje na hnutí za klimatickou spravedlnost a svůj pracovní čas v současnosti dělí mezi výuku kurzu Systémové myšlení a design na FaVU VUT a vzdělávací projekty v platformě Re-set.

Na univerzitní půdě pracoval v interdisciplinárním týmu na angažovaném výzkumu v poli sociálního vyloučení a je spoluautorem letos vydané knihy Mesto pre všetkých? Odkrývanie infraštruktúry segregácie. V Re-setu se pak v poslední době podílel jako spoluautor na vydání metodické publikace neformálního vzdělávání Odvaha nerůst, zaměřené na sociálně-ekologickou transformaci. 

V současnosti se chystá na doktorát, bydlí v komunitním domě, zahrádkaří, rád jezdí dlouhé trasy na kole a vlakem a je fanoušek periferních prostorů a hlasitých hudebních subžánrů.

Jakub

Participuje na hnutí za klimatickou spravedlnost a svůj pracovní čas v současnosti dělí mezi výuku kurzu Systémové myšlení a design na FaVU VUT a vzdělávací projekty v platformě Re-set.

Na univerzitní půdě pracoval v interdisciplinárním týmu na angažovaném výzkumu v poli sociálního vyloučení a je spoluautorem letos vydané knihy Mesto pre všetkých? Odkrývanie infraštruktúry segregácie. V Re-setu se pak v poslední době podílel jako spoluautor na vydání metodické publikace neformálního vzdělávání Odvaha nerůst, zaměřené na sociálně-ekologickou transformaci. 

V současnosti se chystá na doktorát, bydlí v komunitním domě, zahrádkaří, rád jezdí dlouhé trasy na kole a vlakem a je fanoušek periferních prostorů a hlasitých hudebních subžánrů.

Katka

Má vášeň v organizovaní sa za lepší svet!

V súčasnosti pôsobí v organizácii NaZemi, kde je lektorkou globálneho vzdelávania a súčasťou nerůstového tímu, ktorého hlavným cieľom je šíriť povedomie o nerůste v českom prostredí. V posledných mesiacoch pracovala na prípravavách nerůstovej metodickej brožúry „Odvaha nerůst“ pre vzdelávateľov a vzdelávateľky. Svoj čas trávi okrem iného v klimatickom hnutí, konkrétne v kolektíve Limity Jsme My, ktoré pomocou občianskej neposlušnosti usiluje o ukončenie ťažby a spaľovania uhlia a všetkých ostatných fosílnych palív, dosiahnutie klimatickej spravodlivosti a spravodlivého prechodu na post-růstovú ekonomiku. Popri všetkom stále študuje environmentálne a európske štúdiá na Masarykovej univerzite, kde sa vo svojej bakalárskej práci venuje práve roli imaginácie v klimatickom hnutí. Jej veľkou vášňou je komunitné bývanie, radikálna pohoda a tvorenie trhlín, ako je napríklad Klimakemp, kde môžme spoločne vytvárať iný svet.

Chce byť mentorujúcou pretože súzní s vzdelávacími princípami Generácie symbiocén a baví jú preskúmavať učiasi sa proces. Sama si prešla rôznymi formami občianskej angažovanosti a mentoringu ako mentorujúca, a rada by bola pri tom, ako to robiť ináč – viac transformatívne, emancipačne, partnersky.

Katka

Má vášeň v organizovaní sa za lepší svet!

V súčasnosti pôsobí v organizácii NaZemi, kde je lektorkou globálneho vzdelávania a súčasťou nerůstového tímu, ktorého hlavným cieľom je šíriť povedomie o nerůste v českom prostredí. V posledných mesiacoch pracovala na prípravavách nerůstovej metodickej brožúry „Odvaha nerůst“ pre vzdelávateľov a vzdelávateľky. Svoj čas trávi okrem iného v klimatickom hnutí, konkrétne v kolektíve Limity Jsme My, ktoré pomocou občianskej neposlušnosti usiluje o ukončenie ťažby a spaľovania uhlia a všetkých ostatných fosílnych palív, dosiahnutie klimatickej spravodlivosti a spravodlivého prechodu na post-růstovú ekonomiku. Popri všetkom stále študuje environmentálne a európske štúdiá na Masarykovej univerzite, kde sa vo svojej bakalárskej práci venuje práve roli imaginácie v klimatickom hnutí. Jej veľkou vášňou je komunitné bývanie, radikálna pohoda a tvorenie trhlín, ako je napríklad Klimakemp, kde môžme spoločne vytvárať iný svet.

Chce byť mentorujúcou pretože súzní s vzdelávacími princípami Generácie symbiocén a baví jú preskúmavať učiasi sa proces. Sama si prešla rôznymi formami občianskej angažovanosti a mentoringu ako mentorujúca, a rada by bola pri tom, ako to robiť ináč – viac transformatívne, emancipačne, partnersky.

 

Magdalena

Věnovala se kritické pedagogice v projektu Futuropolis, měla roli provázející a podporovala skrze ní vyučující v aplikaci kritické pedagogiky do škol.

Studovala teologii a sociální práci a je básnířka a publicistka. Roli mentorující v GS na sebe vzala, protože obecně ráda podporuje lidi v jejich rozvoji a baví se s nimi. Také ráda seznamuje podobně smýšlející, kteří se ještě neznají. Zároveň má aktivistickou zkušenost a zkušenost se psaním. Nezná program GS do detailu, ale podle toho s čím měla možnost se seznámit má pocit, že souzní s jeho cíli a směřováním.

 

Magdalena

Věnovala se kritické pedagogice v projektu Futuropolis, měla roli provázející a podporovala skrze ní vyučující v aplikaci kritické pedagogiky do škol.

Studovala teologii a sociální práci a je básnířka a publicistka. Roli mentorující v GS na sebe vzala, protože obecně ráda podporuje lidi v jejich rozvoji a baví se s nimi. Také ráda seznamuje podobně smýšlející, kteří se ještě neznají. Zároveň má aktivistickou zkušenost a zkušenost se psaním. Nezná program GS do detailu, ale podle toho s čím měla možnost se seznámit má pocit, že souzní s jeho cíli a směřováním.

Tadeáš

Věří v sílu imaginace a atraktivní vize.

I proto se v českém prostředí snaží šířit vizi nerůstové ekonomiky, která by umožnila dobrý život všem v rámci planetárních mezí. Spoluinicioval vznik české nerůstové pracovní skupiny, vede Nerůstovou akademii a o nerůstu píše články, dělá workshopy i přednáší. Studoval udržitelný rozvoj na Univerzitě Palackého v Olomouci a později Environmentální studia na Masarykově univerzitě v Brně, nicméně hodně ho ovlivnily také studijní výjezdy na University of Oslo (Norsko) a Hampshire College (USA).

Většina současných společenských systémů, ve kterých se pohybujeme – školství, ekonomika, byznys – jsou neudržitelné a potřebují obrovskou transformaci. Vzhledem k tomu, že jsme vychováváni k poslušnosti, častokrát i my mladí, nefunkční status quo reprodukujeme. I proto ho už delší dobu zajímá, jak se posilovat v „efektivním narušitelství“, tedy jak získat odvahu, jít do strategického diskomfortu, říkat i to, co je nepříjemné a klást (si) těžké otázky.

Z vlastní zkušenosti ví, že když si člověk uvědomí, že svět potřebuje radikální proměnu, je těžké nedělat všechno a najít si svůj vlastní záměr ve společenské transformaci. Moc rád by procesem hledání tohoto záměru provázel. Konkrétně ho v kontextu mentorování zajímají témata líderství v nehierarchii, strategický diskomfort a získávání disruptivních kompetencí, neboli jak být efektivním narušitelem statu quo :).

Tadeáš

Věří v sílu imaginace a atraktivní vize.

I proto se v českém prostředí snaží šířit vizi nerůstové ekonomiky, která by umožnila dobrý život všem v rámci planetárních mezí. Spoluinicioval vznik české nerůstové pracovní skupiny, vede Nerůstovou akademii a o nerůstu píše články, dělá workshopy i přednáší. Studoval udržitelný rozvoj na Univerzitě Palackého v Olomouci a později Environmentální studia na Masarykově univerzitě v Brně, nicméně hodně ho ovlivnily také studijní výjezdy na University of Oslo (Norsko) a Hampshire College (USA).

Většina současných společenských systémů, ve kterých se pohybujeme – školství, ekonomika, byznys – jsou neudržitelné a potřebují obrovskou transformaci. Vzhledem k tomu, že jsme vychováváni k poslušnosti, častokrát i my mladí, nefunkční status quo reprodukujeme. I proto ho už delší dobu zajímá, jak se posilovat v „efektivním narušitelství“, tedy jak získat odvahu, jít do strategického diskomfortu, říkat i to, co je nepříjemné a klást (si) těžké otázky.

Z vlastní zkušenosti ví, že když si člověk uvědomí, že svět potřebuje radikální proměnu, je těžké nedělat všechno a najít si svůj vlastní záměr ve společenské transformaci. Moc rád by procesem hledání tohoto záměru provázel. Konkrétně ho v kontextu mentorování zajímají témata líderství v nehierarchii, strategický diskomfort a získávání disruptivních kompetencí, neboli jak být efektivním narušitelem statu quo :).

Tereza                 

Je součástí kolektivu Gesturing Towards Decolonial Futures, skupiny výzkumníků, umělců, studentů a pedagogů, kteří propojují témata související s kolonialitou, ekologickou neudržitelností, ztrátou biodiverzity, změnou klimatu, ekonomickou nestabilitou, krizí duševního zdraví a intenzifikací sociálního a ekologického násilí. 

V rámci svého doktorského studia na Univerzitě Britské Kolumbie v Kanadě se Tereza zaměřuje se na to, jaké přístupy ke vzdělávání mohou být vhodné pro přípravu na vyrovnávání se s četnými současnými a budoucími výzvami a krizemi. 

V ČR ve spolupráci s Institutem Úzkosti rozvíjí například experimentální projekt Škola imaginace, který dává prostor kreativitě, imaginaci a kritickému myšlení a zkouší být „zotavovnou smyslů utlumených nastavením současného vzdělávání“. 

Zajímá ji, jak tyhle témata vidí ostatní a co rezonuje ve skupině GS. 

Baví ji pěší putování i chození po horách a v zimě zejména pobyt u ohně. 

Tereza

Je součástí kolektivu Gesturing Towards Decolonial Futures, skupiny výzkumníků, umělců, studentů a pedagogů, kteří propojují témata související s kolonialitou, ekologickou neudržitelností, ztrátou biodiverzity, změnou klimatu, ekonomickou nestabilitou, krizí duševního zdraví a intenzifikací sociálního a ekologického násilí.

V rámci svého doktorského studia na Univerzitě Britské Kolumbie v Kanadě se Tereza zaměřuje se na to, jaké přístupy ke vzdělávání mohou být vhodné pro přípravu na vyrovnávání se s četnými současnými a budoucími výzvami a krizemi. 

V ČR ve spolupráci s Institutem Úzkosti rozvíjí například experimentální projekt Škola imaginace, který dává prostor kreativitě, imaginaci a kritickému myšlení a zkouší být „zotavovnou smyslů utlumených nastavením současného vzdělávání“. 

Zajímá ji, jak tyhle témata vidí ostatní a co rezonuje ve skupině GS. 

Baví ji pěší putování i chození po horách a v zimě zejména pobyt u ohně. 

Tereza                 

Je přesvědčena, že velké změny začínají jednotliví lidé, v místě, kde žijí, společně.

Žije na Tišnovsku. Byla u zrodu první KPZky (komunitou podporovaného zemědělství) v okolí, založila neformální bioklub, z něhož vyrostl environmentální sociální podnik – bezobalová prodejna Tišnovská Spižírna. Pracuje v neziskové organizaci Hojnost a podílí se na životě místních komunitních škol ZŠ Zahrada a svobodné ZŠ Colibri.

Již dlouho ji zajímají společenské inovace, především ty, na kterých lidé spolupracují a tvoří je v souladu s přírodou. Inspirovala se vícerými od Pyrenejí po Ukrajinu a nyní ráda sdílí, jak konkrétní iniciativy za změny vznikají, co je udržuje pohromadě, a dlouhodobě „nad vodou“. Sama se angažuje v nastavování takových forem produkce a distribuce potravin, které svědčí krajině i lidem. Vzdělávala se v programu NadaceVia Grow (with) your local community, facilituje semináře Vytváření komunity podle S. Pecka.

Velmi ráda přihlíží všemu, co vzniká s nadšením. I proto přikývla na nabídku být mentorkou. Bude jí ctí být u vašich experimentů. Prostě jen přihlížet, nebo být po ruce, když byste nevěděli, kudy se dál vydat (a ona náhodou podobnou cestou už šla). Pro sebe v mentorování vidí příležitost se inspirovat :).  Co vám může nabídnout? Především to, že ve vás bude věřit. A pak pár triků a nástrojů, které v činnosti pomáhají jí – vám.

Tereza

Je přesvědčena, že velké změny začínají jednotliví lidé, v místě, kde žijí, společně.

Žije na Tišnovsku. Byla u zrodu první KPZky (komunitou podporovaného zemědělství) v okolí, založila neformální bioklub, z něhož vyrostl environmentální sociální podnik – bezobalová prodejna Tišnovská Spižírna. Pracuje v neziskové organizaci Hojnost a podílí se na životě místních komunitních škol ZŠ Zahrada a svobodné ZŠ Colibri.

Již dlouho ji zajímají společenské inovace, především ty, na kterých lidé spolupracují a tvoří je v souladu s přírodou. Inspirovala se vícerými od Pyrenejí po Ukrajinu a nyní ráda sdílí, jak konkrétní iniciativy za změny vznikají, co je udržuje pohromadě, a dlouhodobě „nad vodou“. Sama se angažuje v nastavování takových forem produkce a distribuce potravin, které svědčí krajině i lidem. Vzdělávala se v programu NadaceVia Grow (with) your local community, facilituje semináře Vytváření komunity podle S. Pecka.

Velmi ráda přihlíží všemu, co vzniká s nadšením. I proto přikývla na nabídku být mentorkou. Bude jí ctí být u vašich experimentů. Prostě jen přihlížet, nebo být po ruce, když byste nevěděli, kudy se dál vydat (a ona náhodou podobnou cestou už šla). Pro sebe v mentorování vidí příležitost se inspirovat :).  Co vám může nabídnout? Především to, že ve vás bude věřit. A pak pár triků a nástrojů, které v činnosti pomáhají jí – vám.

Zuzka                

Je sedmnáctiletá studentka a klimatická aktivistka.Třetím rokem je aktivní v hnutí Fridays For Future.

Rolí tam vystřídala spoustu. Podílela se třeba na kampani k volbám, politických konfrontacích, vzdělávacích přednáškách či brněnských stávkách. Nejvíce se v hnutí ale věnuje financím, baví ji to a je ráda, že tak může přispět svou troškou do mlýna boje za klimatickou spravedlnost. K tomuhle tématu si ostatně našla cestu i v Nadaci Partnerství, kde pomáhala s projektem Adapterra Awards a následně se přesunula k fundraisingu a získávání finančních prostředků. Mimo fridays a nadaci přece jen věnuje i nějaký čas studiu – je studentkou třetího ročníku česko-francouzského gymnázia – a pak také procházkám po lesích, józe nebo třeba knihám, i když s hledáním času na odpočinek, udržitelné žití, mívá občas problém. Jako mentorující ráda pomůže svými zkušenostmi, zasíťuju. Bude ráda budete-li se inspirovat a posouvat navzájem a je zvědavá na to, co společně vymyslíte.

Zuzka

Je sedmnáctiletá studentka a klimatická aktivistka.Třetím rokem je aktivní v hnutí Fridays For Future.

Rolí tam vystřídala spoustu. Podílela se třeba na kampani k volbám, politických konfrontacích, vzdělávacích přednáškách či brněnských stávkách. Nejvíce se v hnutí ale věnuje financím, baví ji to a je ráda, že tak může přispět svou troškou do mlýna boje za klimatickou spravedlnost. K tomuhle tématu si ostatně našla cestu i v Nadaci Partnerství, kde pomáhala s projektem Adapterra Awards a následně se přesunula k fundraisingu a získávání finančních prostředků. Mimo fridays a nadaci přece jen věnuje i nějaký čas studiu – je studentkou třetího ročníku česko-francouzského gymnázia – a pak také procházkám po lesích, józe nebo třeba knihám, i když s hledáním času na odpočinek, udržitelné žití, mívá občas problém. Jako mentorující ráda pomůže svými zkušenostmi, zasíťuju. Bude ráda budete-li se inspirovat a posouvat navzájem a je zvědavá na to, co společně vymyslíte.

Tereza

Ráda zkoumá, jak skrz hudbu, umění a zábavu předávat pro ni důležitá témata.

Narodila se v hnědouhelné pánvi a posledních dvanáct let žije v Brně. Tady vystudovala Ekonomicko-správní fakultu, aby si až po promoci uvědomila, že svět funguje jinak, než jí tam učili. Její život je poslední roky ve znamení pouštění se do věcí, které vůbec neumí (a učí se je za běhu). Působí v NaZemi, které jí umožňuje dělat vše od koordinátorky projektu přes lektorku až po spolupředsedkyni spolku. Většina věcí, co dělá, se točí okolo tématu práce, hlavně ve spojitosti s celkovou transformací krizemi zmítané společnosti.

Má blízko k hudbě, v dospívání hrála na klavír, desítky strun ale později vyměnila za čtyři. Hraje na ukulele a k tomu ráda zpívá, hlavně s a pro kamarády u táboráků. Taky hraje na baskytaru v celo-ženské alternativní metalové kapele, což jí připadá velmi emancipační. Baví jí učit se vařit z toho, co zrovna vyroste, co má zrovna doma, bez živočišných složek a hlavně pro kamarády. Po městě jezdí na kole, i když si občas rozbije kolena.

Jako mentorka může čerpat ze všeho, co se naučila za svého intenzivního bytí v NaZemi, má zkušenosti z různých typů činností, z práce v sebeřízení, z bytí v kolektivu… Taky vás může inspirovat v tom “jak si to s málem udělat hezký”, což v dnešním světě považuje za jednu z klíčových kompetencí. Mentorující chce být mimo jiné i proto, že se chce učit a inspirovat tím, co v životě zažíváte vy. Taky jí připadá, že má s vaší generací žalostně málo kontaktu a přála by si jí víc porozumět. Navíc bytí s mladými lidmi prý omlazuje, čímž nepohrdne. 🙂

Tereza

Ráda zkoumá, jak skrz hudbu, umění a zábavu předávat pro ni důležitá témata.

Narodila se v hnědouhelné pánvi a posledních dvanáct let žije v Brně. Tady vystudovala Ekonomicko-správní fakultu, aby si až po promoci uvědomila, že svět funguje jinak, než jí tam učili. Její život je poslední roky ve znamení pouštění se do věcí, které vůbec neumí (a učí se je za běhu). Působí v NaZemi, které jí umožňuje dělat vše od koordinátorky projektu přes lektorku až po spolupředsedkyni spolku. Většina věcí, co dělá, se točí okolo tématu práce, hlavně ve spojitosti s celkovou transformací krizemi zmítané společnosti.

Má blízko k hudbě, v dospívání hrála na klavír, desítky strun ale později vyměnila za čtyři. Hraje na ukulele a k tomu ráda zpívá, hlavně s a pro kamarády u táboráků. Taky hraje na baskytaru v celo-ženské alternativní metalové kapele, což jí připadá velmi emancipační. Baví jí učit se vařit z toho, co zrovna vyroste, co má zrovna doma, bez živočišných složek a hlavně pro kamarády. Po městě jezdí na kole, i když si občas rozbije kolena.

Jako mentorka může čerpat ze všeho, co se naučila za svého intenzivního bytí v NaZemi, má zkušenosti z různých typů činností, z práce v sebeřízení, z bytí v kolektivu… Taky vás může inspirovat v tom “jak si to s málem udělat hezký”, což v dnešním světě považuje za jednu z klíčových kompetencí. Mentorující chce být mimo jiné i proto, že se chce učit a inspirovat tím, co v životě zažíváte vy. Taky jí připadá, že má s vaší generací žalostně málo kontaktu a přála by si jí víc porozumět. Navíc bytí s mladými lidmi prý omlazuje, čímž nepohrdne. 🙂

generace symbiocen

Generaci symbiocén tvoří lidé z NaZemi. Posláním NaZemi je usilovat o zajištění spokojeného, důstojného a udržitelného života všech na Zemi skrze podporu spravedlivého rozdělení zdrojů a moci, vzájemného porozuměnía rozvíjení představivosti rozličných způsobů nahlížení na svět.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Co se u nás děje?

Subscription Form (#4)

Kontaktuj nás

Co se u nás děje?

Subscription Form (#4)

Kontaktuj nás