Kdo BUDOU TVÍ MENTORUJÍCÍ?

Mezi mentorující Generace symbiocén zveme lidi, kteří mají zkušenosti a schopnost pomoct ti v rozvoji. Hlavně jsou ale zapálení pro to podpořit tě v učení během celého roku, v hledání vlastního záměru a budou ti k ruce při experimentování.

Jakub

Participuje na hnutí za klimatickou spravedlnost a svůj pracovní čas v současnosti dělí mezi výuku kurzu Systémové myšlení a design na FaVU VUT a vzdělávací projekty v platformě Re-set.

Na univerzitní půdě pracoval v interdisciplinárním týmu na angažovaném výzkumu v poli sociálního vyloučení a je spoluautorem letos vydané knihy Mesto pre všetkých? Odkrývanie infraštruktúry segregácie. V Re-setu se pak v poslední době podílel jako spoluautor na vydání metodické publikace neformálního vzdělávání Odvaha nerůst, zaměřené na sociálně-ekologickou transformaci. 

V současnosti se chystá na doktorát, bydlí v komunitním domě, zahrádkaří, rád jezdí dlouhé trasy na kole a vlakem a je fanoušek periferních prostorů a hlasitých hudebních subžánrů.

Jakub

Participuje na hnutí za klimatickou spravedlnost a svůj pracovní čas v současnosti dělí mezi výuku kurzu Systémové myšlení a design na FaVU VUT a vzdělávací projekty v platformě Re-set.

Na univerzitní půdě pracoval v interdisciplinárním týmu na angažovaném výzkumu v poli sociálního vyloučení a je spoluautorem letos vydané knihy Mesto pre všetkých? Odkrývanie infraštruktúry segregácie. V Re-setu se pak v poslední době podílel jako spoluautor na vydání metodické publikace neformálního vzdělávání Odvaha nerůst, zaměřené na sociálně-ekologickou transformaci. 

V současnosti se chystá na doktorát, bydlí v komunitním domě, zahrádkaří, rád jezdí dlouhé trasy na kole a vlakem a je fanoušek periferních prostorů a hlasitých hudebních subžánrů.

Katka

Má vášeň v organizovaní sa za lepší svet!

V súčasnosti pôsobí v organizácii NaZemi, kde je lektorkou globálneho vzdelávania a súčasťou nerůstového tímu, ktorého hlavným cieľom je šíriť povedomie o nerůste v českom prostredí. V posledných mesiacoch pracovala na prípravavách nerůstovej metodickej brožúry „Odvaha nerůst“ pre vzdelávateľov a vzdelávateľky. Svoj čas trávi okrem iného v klimatickom hnutí, konkrétne v kolektíve Limity Jsme My, ktoré pomocou občianskej neposlušnosti usiluje o ukončenie ťažby a spaľovania uhlia a všetkých ostatných fosílnych palív, dosiahnutie klimatickej spravodlivosti a spravodlivého prechodu na post-růstovú ekonomiku. Popri všetkom stále študuje environmentálne a európske štúdiá na Masarykovej univerzite, kde sa vo svojej bakalárskej práci venuje práve roli imaginácie v klimatickom hnutí. Jej veľkou vášňou je komunitné bývanie, radikálna pohoda a tvorenie trhlín, ako je napríklad Klimakemp, kde môžme spoločne vytvárať iný svet.

Chce byť mentorujúcou pretože súzní s vzdelávacími princípami Generácie symbiocén a baví jú preskúmavať učiasi sa proces. Sama si prešla rôznymi formami občianskej angažovanosti a mentoringu ako mentorujúca, a rada by bola pri tom, ako to robiť ináč – viac transformatívne, emancipačne, partnersky.

Katka

Má vášeň v organizovaní sa za lepší svet!

V súčasnosti pôsobí v organizácii NaZemi, kde je lektorkou globálneho vzdelávania a súčasťou nerůstového tímu, ktorého hlavným cieľom je šíriť povedomie o nerůste v českom prostredí. V posledných mesiacoch pracovala na prípravavách nerůstovej metodickej brožúry „Odvaha nerůst“ pre vzdelávateľov a vzdelávateľky. Svoj čas trávi okrem iného v klimatickom hnutí, konkrétne v kolektíve Limity Jsme My, ktoré pomocou občianskej neposlušnosti usiluje o ukončenie ťažby a spaľovania uhlia a všetkých ostatných fosílnych palív, dosiahnutie klimatickej spravodlivosti a spravodlivého prechodu na post-růstovú ekonomiku. Popri všetkom stále študuje environmentálne a európske štúdiá na Masarykovej univerzite, kde sa vo svojej bakalárskej práci venuje práve roli imaginácie v klimatickom hnutí. Jej veľkou vášňou je komunitné bývanie, radikálna pohoda a tvorenie trhlín, ako je napríklad Klimakemp, kde môžme spoločne vytvárať iný svet.

Chce byť mentorujúcou pretože súzní s vzdelávacími princípami Generácie symbiocén a baví jú preskúmavať učiasi sa proces. Sama si prešla rôznymi formami občianskej angažovanosti a mentoringu ako mentorujúca, a rada by bola pri tom, ako to robiť ináč – viac transformatívne, emancipačne, partnersky.

 

Magdalena

Věnovala se kritické pedagogice v projektu Futuropolis, měla roli provázející a podporovala skrze ní vyučující v aplikaci kritické pedagogiky do škol.

Studovala teologii a sociální práci a je básnířka a publicistka. Roli mentorující v GS na sebe vzala, protože obecně ráda podporuje lidi v jejich rozvoji a baví se s nimi. Také ráda seznamuje podobně smýšlející, kteří se ještě neznají. Zároveň má aktivistickou zkušenost a zkušenost se psaním. Nezná program GS do detailu, ale podle toho s čím měla možnost se seznámit má pocit, že souzní s jeho cíli a směřováním.

 

Magdalena

Věnovala se kritické pedagogice v projektu Futuropolis, měla roli provázející a podporovala skrze ní vyučující v aplikaci kritické pedagogiky do škol.

Studovala teologii a sociální práci a je básnířka a publicistka. Roli mentorující v GS na sebe vzala, protože obecně ráda podporuje lidi v jejich rozvoji a baví se s nimi. Také ráda seznamuje podobně smýšlející, kteří se ještě neznají. Zároveň má aktivistickou zkušenost a zkušenost se psaním. Nezná program GS do detailu, ale podle toho s čím měla možnost se seznámit má pocit, že souzní s jeho cíli a směřováním.

Tadeáš

Věří v sílu imaginace a atraktivní vize.

I proto se v českém prostředí snaží šířit vizi nerůstové ekonomiky, která by umožnila dobrý život všem v rámci planetárních mezí. Spoluinicioval vznik české nerůstové pracovní skupiny, vede Nerůstovou akademii a o nerůstu píše články, dělá workshopy i přednáší. Studoval udržitelný rozvoj na Univerzitě Palackého v Olomouci a později Environmentální studia na Masarykově univerzitě v Brně, nicméně hodně ho ovlivnily také studijní výjezdy na University of Oslo (Norsko) a Hampshire College (USA).

Většina současných společenských systémů, ve kterých se pohybujeme – školství, ekonomika, byznys – jsou neudržitelné a potřebují obrovskou transformaci. Vzhledem k tomu, že jsme vychováváni k poslušnosti, častokrát i my mladí, nefunkční status quo reprodukujeme. I proto ho už delší dobu zajímá, jak se posilovat v „efektivním narušitelství“, tedy jak získat odvahu, jít do strategického diskomfortu, říkat i to, co je nepříjemné a klást (si) těžké otázky.

Z vlastní zkušenosti ví, že když si člověk uvědomí, že svět potřebuje radikální proměnu, je těžké nedělat všechno a najít si svůj vlastní záměr ve společenské transformaci. Moc rád by procesem hledání tohoto záměru provázel. Konkrétně ho v kontextu mentorování zajímají témata líderství v nehierarchii, strategický diskomfort a získávání disruptivních kompetencí, neboli jak být efektivním narušitelem statu quo :).

Tadeáš

Věří v sílu imaginace a atraktivní vize.

I proto se v českém prostředí snaží šířit vizi nerůstové ekonomiky, která by umožnila dobrý život všem v rámci planetárních mezí. Spoluinicioval vznik české nerůstové pracovní skupiny, vede Nerůstovou akademii a o nerůstu píše články, dělá workshopy i přednáší. Studoval udržitelný rozvoj na Univerzitě Palackého v Olomouci a později Environmentální studia na Masarykově univerzitě v Brně, nicméně hodně ho ovlivnily také studijní výjezdy na University of Oslo (Norsko) a Hampshire College (USA).

Většina současných společenských systémů, ve kterých se pohybujeme – školství, ekonomika, byznys – jsou neudržitelné a potřebují obrovskou transformaci. Vzhledem k tomu, že jsme vychováváni k poslušnosti, častokrát i my mladí, nefunkční status quo reprodukujeme. I proto ho už delší dobu zajímá, jak se posilovat v „efektivním narušitelství“, tedy jak získat odvahu, jít do strategického diskomfortu, říkat i to, co je nepříjemné a klást (si) těžké otázky.

Z vlastní zkušenosti ví, že když si člověk uvědomí, že svět potřebuje radikální proměnu, je těžké nedělat všechno a najít si svůj vlastní záměr ve společenské transformaci. Moc rád by procesem hledání tohoto záměru provázel. Konkrétně ho v kontextu mentorování zajímají témata líderství v nehierarchii, strategický diskomfort a získávání disruptivních kompetencí, neboli jak být efektivním narušitelem statu quo :).

Tereza                 

Je součástí kolektivu Gesturing Towards Decolonial Futures, skupiny výzkumníků, umělců, studentů a pedagogů, kteří propojují témata související s kolonialitou, ekologickou neudržitelností, ztrátou biodiverzity, změnou klimatu, ekonomickou nestabilitou, krizí duševního zdraví a intenzifikací sociálního a ekologického násilí. 

V rámci svého doktorského studia na Univerzitě Britské Kolumbie v Kanadě se Tereza zaměřuje se na to, jaké přístupy ke vzdělávání mohou být vhodné pro přípravu na vyrovnávání se s četnými současnými a budoucími výzvami a krizemi. 

V ČR ve spolupráci s Institutem Úzkosti rozvíjí například experimentální projekt Škola imaginace, který dává prostor kreativitě, imaginaci a kritickému myšlení a zkouší být „zotavovnou smyslů utlumených nastavením současného vzdělávání“. 

Zajímá ji, jak tyhle témata vidí ostatní a co rezonuje ve skupině GS. 

Baví ji pěší putování i chození po horách a v zimě zejména pobyt u ohně. 

Tereza

Je součástí kolektivu Gesturing Towards Decolonial Futures, skupiny výzkumníků, umělců, studentů a pedagogů, kteří propojují témata související s kolonialitou, ekologickou neudržitelností, ztrátou biodiverzity, změnou klimatu, ekonomickou nestabilitou, krizí duševního zdraví a intenzifikací sociálního a ekologického násilí.

V rámci svého doktorského studia na Univerzitě Britské Kolumbie v Kanadě se Tereza zaměřuje se na to, jaké přístupy ke vzdělávání mohou být vhodné pro přípravu na vyrovnávání se s četnými současnými a budoucími výzvami a krizemi. 

V ČR ve spolupráci s Institutem Úzkosti rozvíjí například experimentální projekt Škola imaginace, který dává prostor kreativitě, imaginaci a kritickému myšlení a zkouší být „zotavovnou smyslů utlumených nastavením současného vzdělávání“. 

Zajímá ji, jak tyhle témata vidí ostatní a co rezonuje ve skupině GS. 

Baví ji pěší putování i chození po horách a v zimě zejména pobyt u ohně. 

Tereza                 

Je přesvědčena, že velké změny začínají jednotliví lidé, v místě, kde žijí, společně.

Žije na Tišnovsku. Byla u zrodu první KPZky (komunitou podporovaného zemědělství) v okolí, založila neformální bioklub, z něhož vyrostl environmentální sociální podnik – bezobalová prodejna Tišnovská Spižírna. Pracuje v neziskové organizaci Hojnost a podílí se na životě místních komunitních škol ZŠ Zahrada a svobodné ZŠ Colibri.

Již dlouho ji zajímají společenské inovace, především ty, na kterých lidé spolupracují a tvoří je v souladu s přírodou. Inspirovala se vícerými od Pyrenejí po Ukrajinu a nyní ráda sdílí, jak konkrétní iniciativy za změny vznikají, co je udržuje pohromadě, a dlouhodobě „nad vodou“. Sama se angažuje v nastavování takových forem produkce a distribuce potravin, které svědčí krajině i lidem. Vzdělávala se v programu NadaceVia Grow (with) your local community, facilituje semináře Vytváření komunity podle S. Pecka.

Velmi ráda přihlíží všemu, co vzniká s nadšením. I proto přikývla na nabídku být mentorkou. Bude jí ctí být u vašich experimentů. Prostě jen přihlížet, nebo být po ruce, když byste nevěděli, kudy se dál vydat (a ona náhodou podobnou cestou už šla). Pro sebe v mentorování vidí příležitost se inspirovat :).  Co vám může nabídnout? Především to, že ve vás bude věřit. A pak pár triků a nástrojů, které v činnosti pomáhají jí – vám.

Tereza

Je přesvědčena, že velké změny začínají jednotliví lidé, v místě, kde žijí, společně.

Žije na Tišnovsku. Byla u zrodu první KPZky (komunitou podporovaného zemědělství) v okolí, založila neformální bioklub, z něhož vyrostl environmentální sociální podnik – bezobalová prodejna Tišnovská Spižírna. Pracuje v neziskové organizaci Hojnost a podílí se na životě místních komunitních škol ZŠ Zahrada a svobodné ZŠ Colibri.

Již dlouho ji zajímají společenské inovace, především ty, na kterých lidé spolupracují a tvoří je v souladu s přírodou. Inspirovala se vícerými od Pyrenejí po Ukrajinu a nyní ráda sdílí, jak konkrétní iniciativy za změny vznikají, co je udržuje pohromadě, a dlouhodobě „nad vodou“. Sama se angažuje v nastavování takových forem produkce a distribuce potravin, které svědčí krajině i lidem. Vzdělávala se v programu NadaceVia Grow (with) your local community, facilituje semináře Vytváření komunity podle S. Pecka.

Velmi ráda přihlíží všemu, co vzniká s nadšením. I proto přikývla na nabídku být mentorkou. Bude jí ctí být u vašich experimentů. Prostě jen přihlížet, nebo být po ruce, když byste nevěděli, kudy se dál vydat (a ona náhodou podobnou cestou už šla). Pro sebe v mentorování vidí příležitost se inspirovat :).  Co vám může nabídnout? Především to, že ve vás bude věřit. A pak pár triků a nástrojů, které v činnosti pomáhají jí – vám.

Zuzka                

Je osmnáctiletá studentka a klimatická aktivistka. Čtyři roky byla aktivní ve Fridays for Future a teď se věnuje Nadaci Partnerství.  Zajímá ji (třeba) téma klimatických krizí a jejich řešení, téma veřejného prostoru a jeho tvorby a taky vzdělávání. A nejen to. Baví ji se učit a propojovat.

Ve FFF si zkusila spoustu rolí. Podílela se třeba na kampani k volbám, politických konfrontacích, vzdělávacích přednáškách či brněnských stávkách. Nejvíce se v hnutí ale věnovala financování, bavilo jí to a je ráda, že tak mohla přispět svou troškou do mlýna boje za klimatickou spravedlnost. K tomuhle tématu si ostatně našla cestu i v Nadaci Partnerství, kde pomáhala s projektem týkajícím se adaptačních opatření na změny klimatu a následně se přesunula k fundraisingu a získávání finančních prostředků.

Mimo Fridays a Nadaci věnuje nějaký čas i formálnímu a neformálnímu sebe/vzdělávání a pak také procházkám po lesích, józe, veganskému pečení nebo třeba knihám. Bude ráda, budene-li se inspirovat a posouvat navzájem a je zvědavá na to, co společně vymyslíne. Jako mentorující  také ráda pomůže svými zkušenostmi, zasíťuje. 

Zuzka

Je osmnáctiletá studentka a klimatická aktivistka. Čtyři roky byla aktivní ve Fridays for Future a teď se věnuje Nadaci Partnerství. Zajímá ji (třeba) téma klimatických krizí a jejich řešení, téma veřejného prostoru a jeho tvorby a taky vzdělávání. A nejen to. Baví ji se učit a propojovat.

Ve FFF si zkusila spoustu rolí. Podílela se třeba na kampani k volbám, politických konfrontacích, vzdělávacích přednáškách či brněnských stávkách. Nejvíce se v hnutí ale věnovala financování, bavilo jí to a je ráda, že tak mohla přispět svou troškou do mlýna boje za klimatickou spravedlnost. K tomuhle tématu si ostatně našla cestu i v Nadaci Partnerství, kde pomáhala s projektem týkajícím se adaptačních opatření na změny klimatu a následně se přesunula k fundraisingu a získávání finančních prostředků.

Mimo Fridays a Nadaci věnuje nějaký čas i formálnímu a neformálnímu sebe/vzdělávání a pak také procházkám po lesích, józe, veganskému pečení nebo třeba knihám. Bude ráda, budene-li se inspirovat a posouvat navzájem a je zvědavá na to, co společně vymyslíne. Jako mentorující  také ráda pomůže svými zkušenostmi, zasíťuje. 

Tereza

Ráda zkoumá, jak skrz hudbu, umění a zábavu předávat pro ni důležitá témata.

Narodila se v hnědouhelné pánvi a posledních dvanáct let žije v Brně. Tady vystudovala Ekonomicko-správní fakultu, aby si až po promoci uvědomila, že svět funguje jinak, než jí tam učili. Její život je poslední roky ve znamení pouštění se do věcí, které vůbec neumí (a učí se je za běhu). Působí v NaZemi, které jí umožňuje dělat vše od koordinátorky projektu přes lektorku až po spolupředsedkyni spolku. Většina věcí, co dělá, se točí okolo tématu práce, hlavně ve spojitosti s celkovou transformací krizemi zmítané společnosti.

Má blízko k hudbě, v dospívání hrála na klavír, desítky strun ale později vyměnila za čtyři. Hraje na ukulele a k tomu ráda zpívá, hlavně s a pro kamarády u táboráků. Taky hraje na baskytaru v celo-ženské alternativní metalové kapele, což jí připadá velmi emancipační. Baví jí učit se vařit z toho, co zrovna vyroste, co má zrovna doma, bez živočišných složek a hlavně pro kamarády. Po městě jezdí na kole, i když si občas rozbije kolena.

Jako mentorka může čerpat ze všeho, co se naučila za svého intenzivního bytí v NaZemi, má zkušenosti z různých typů činností, z práce v sebeřízení, z bytí v kolektivu… Taky vás může inspirovat v tom “jak si to s málem udělat hezký”, což v dnešním světě považuje za jednu z klíčových kompetencí. Mentorující chce být mimo jiné i proto, že se chce učit a inspirovat tím, co v životě zažíváte vy. Taky jí připadá, že má s vaší generací žalostně málo kontaktu a přála by si jí víc porozumět. Navíc bytí s mladými lidmi prý omlazuje, čímž nepohrdne. 🙂

Tereza

Ráda zkoumá, jak skrz hudbu, umění a zábavu předávat pro ni důležitá témata.

Narodila se v hnědouhelné pánvi a posledních dvanáct let žije v Brně. Tady vystudovala Ekonomicko-správní fakultu, aby si až po promoci uvědomila, že svět funguje jinak, než jí tam učili. Její život je poslední roky ve znamení pouštění se do věcí, které vůbec neumí (a učí se je za běhu). Působí v NaZemi, které jí umožňuje dělat vše od koordinátorky projektu přes lektorku až po spolupředsedkyni spolku. Většina věcí, co dělá, se točí okolo tématu práce, hlavně ve spojitosti s celkovou transformací krizemi zmítané společnosti.

Má blízko k hudbě, v dospívání hrála na klavír, desítky strun ale později vyměnila za čtyři. Hraje na ukulele a k tomu ráda zpívá, hlavně s a pro kamarády u táboráků. Taky hraje na baskytaru v celo-ženské alternativní metalové kapele, což jí připadá velmi emancipační. Baví jí učit se vařit z toho, co zrovna vyroste, co má zrovna doma, bez živočišných složek a hlavně pro kamarády. Po městě jezdí na kole, i když si občas rozbije kolena.

Jako mentorka může čerpat ze všeho, co se naučila za svého intenzivního bytí v NaZemi, má zkušenosti z různých typů činností, z práce v sebeřízení, z bytí v kolektivu… Taky vás může inspirovat v tom “jak si to s málem udělat hezký”, což v dnešním světě považuje za jednu z klíčových kompetencí. Mentorující chce být mimo jiné i proto, že se chce učit a inspirovat tím, co v životě zažíváte vy. Taky jí připadá, že má s vaší generací žalostně málo kontaktu a přála by si jí víc porozumět. Navíc bytí s mladými lidmi prý omlazuje, čímž nepohrdne. 🙂

Libor

Libor je skaut, Nazemák a divadelník.

Studoval na JAMU, ale před diplomkou utekl k péči o své psychické zdraví. Dětství a dospívání ve skautském oddíle ho dovedlo do lesní školky, kde si pár let hrál s dětmi v lese a odpočíval. V Brně mezitím založil nezávislé divadlo, ve kterém jako dramaturg reflektuje současné společenské a globální problémy. V NaZemi se zapojuje do vzdělávání o klimatické změně. Vede redakci časopisu Skauting, který podporuje skautské vedoucí v jejich činnosti a povzbuzuje je k proměnám skautské výchovy tak, aby připravovala na život ve světě, který teprve bude – místo světa, který už není.

Kdykoliv může, jde do lesa. Rád si taky občas zajde do divadla, sauny nebo uhelného dolu. Má rád svoje kočky, zelenou barvu a vůni kari.

Na Generaci symbiocén se těší na setkávání a vzájemné učení se s lidmi, kteří ještě nad tímhle světem nezlomili hůl.

Libor

Libor je skaut, Nazemák a divadelník. Studoval na JAMU, ale před diplomkou utekl k péči o své psychické zdraví. Dětství a dospívání ve skautském oddíle ho dovedlo do lesní školky, kde si pár let hrál s dětmi v lese a odpočíval. V Brně mezitím založil nezávislé divadlo, ve kterém jako dramaturg reflektuje současné společenské a globální problémy. V NaZemi se zapojuje do vzdělávání o klimatické změně. Vede redakci časopisu Skauting, který podporuje skautské vedoucí v jejich činnosti a povzbuzuje je k proměnám skautské výchovy tak, aby připravovala na život ve světě, který teprve bude – místo světa, který už není.

Kdykoliv může, jde do lesa. Rád si taky občas zajde do divadla, sauny nebo uhelného dolu. Má rád svoje kočky, zelenou barvu a vůni kari.

Na Generaci symbiocén se těší na setkávání a vzájemné učení se s lidmi, kteří ještě nad tímhle světem nezlomili hůl.

Lucka

Zajímá ji systémové myšlení, věnuje se designu vzdělávacích programů. Podporuje navazování mezigenerační spolupráce a skrz práci v Nadaci Partnerství přispívá k vytváření partnerství spolků, businessu, státní sféry a akademie pro odolná města a zdravou krajinu.

V současnosti nejvíc pracuje na designu a realizaci dlouhodobých vzdělávacích programů pro místní organizátory v rámci Akademie Hybatelů komunit a pro Ukrajinské místní lídry ze samospráv a nezisku vrámci Partnerství pro Udržitelnou Obnovu Ukrajiny. V začátcích českého Fridays for Future byla jednou z hlavních organizátorek a mluvčích hnutí. S NaZemi spolupracovala v týmu lektorů, držela sebeučící systémové laborky (kde jsme se sebevzdělávali v systémovém myšlení) a spolutvořila několik seminářů pro vzdělavatele, které z toho vzešly. Stojí za ní dvouletý vzdělávací program Climate Heroes, podobný GS, ve kterém se s 30 mladými lidmi zaměřovala na porozumění současným krizím a realizaci jejich vlastního klima projektu. Více by se chtěla věnovat embodimentu ve vzdělávání, pohybu a pobytu v přírodě celkově 🙂

Miluje tanec, vandry, ježdění na kole, když se společně udělá kus práce – ideálně venku, fyzicky s viditelným výsledkem 🙂

 

Lucka

Zajímá ji systémové myšlení, věnuje se designu vzdělávacích programů. Podporuje navazování mezigenerační spolupráce a skrz práci v Nadaci Partnerství přispívá k vytváření partnerství spolků, businessu, státní sféry a akademie pro odolná města a zdravou krajinu.

V současnosti nejvíc pracuje na designu a realizaci dlouhodobých vzdělávacích programů pro místní organizátory vrámci Akademie Hybatelů komunit a pro Ukrajinské místní lídry ze samospráv a nezisku vrámci Partnerství pro Udržitelnou Obnovu Ukrajiny. V začátcích českého Fridays for Future byla jednou z hlavních organizátorek a mluvčích hnutí. S NaZemi spolupracovala v týmu lektorů, držela sebeučící systémové laborky (kde jsme se sebevzdělávali v systémovém myšlení) a spolutvořila několik seminářů pro vzdělavatele, které z toho vzešly. Stojí za ní dvouletý vzdělávací program Climate Heroes, podobný GS, ve kterém se s 30 mladými lidmi zaměřovala na porozumění současným krizím a realizaci jejich vlastního klima projektu. Více by se chtěla věnovat embodimentu ve vzdělávání, pohybu a pobytu v přírodě celkově 🙂

Miluje tanec, vandry, ježdění na kole, když se společně udělá kus práce – ideálně venku, fyzicky s viditelným výsledkem 🙂

Žofie

Žofie odhaluje moc naší kolektivní moudrosti a naší kapacity důvěřovat si navzájem ve vytváření dobrých rozhodnutí pro společnost.

Proto přináší koncept občanských shromáždění do ČR a snaží se rozmělňovat moc nahromaděnou v našich vládnoucích institucích v rámci Platformy pro Občanská shromáždění.

Veří, že zastupitelská demokracie je nedostatečná pro řešení krizí, kterým čelíme. Občanská shromáždění pro ni představují jeden z nástrojů, jak dát větší prostor veřejnost v rozhodování a zároveň řešit palčivé krize.

Je také členkou aktivistického hnutí Jezevky usilující o řešení krize bydlení a kolektivu Sněhový vločky, který vytváří prostor pro environmentální žal a pro lidi cítící tíhu patriarchátu. Podílela se na klimatických kampaních v Česku a v zahraničí.

Má moc ráda hraní dračáku, spaní pod širákem, koupání se v řekách a kvašení jídla a pití.

Žofie

Žofie odhaluje moc naší kolektivní moudrosti a naší kapacity důvěřovat si navzájem ve vytváření dobrých rozhodnutí pro společnost. Proto přináší koncept občanských shromáždění do ČR a snaží se rozmělňovat moc nahromaděnou v našich vládnoucích institucích v rámci Platformy pro Občanská shromáždění.

Veří, že zastupitelská demokracie je nedostatečná pro řešení krizí, kterým čelíme. Občanská shromáždění pro ni představují jeden z nástrojů, jak dát větší prostor veřejnost v rozhodování a zároveň řešit palčivé krize.

Je také členkou aktivistického hnutí Jezevky usilující o řešení krize bydlení a kolektivu Sněhový vločky, který vytváří prostor pro environmentální žal a pro lidi cítící tíhu patriarchátu. Podílela se na klimatických kampaních v Česku a v zahraničí.

Má moc ráda hraní dračáku, spaní pod širákem, koupání se v řekách a kvašení jídla a pití.

Ctibor

Žije vztahy a nenásilnou komunikací se snahou aplikovat ji ve svém domovském kontextu –
v rodině, ale i v sousedství – s chutí propojovat se s tím, co pálí lidi kolem něj.

Velmi aktuálně se v něm pak probudil zájem o to, jak jde pomáhat lidem hledat sebejistotu, že můžou něco změnit – vědomě a informovaně. Právě i s tímto chce vkládat smysl do jeho působení ve vedení skautského oddílu. Vychází taky ze svých zkušeností s aktivismem v českém studentském hnutí za klimatickou spravedlnost, Fridays for Future.

Studuje Environmentalistiku a Sociální a volnočasovou pedagogiku. Sytí ho bytí v přírodě, padání a učení se stojky, deskové hry, a taky dohánění rostoucího seznamu četby knížek, co ho oslovují.

Do mentoringu pak jde se zájmem o členstvo nově vznikající skupiny a to, čím žijí. S chutí podpořit je v tom, v čem zrovna budou potřebovat a otevřeností k tomu, co se od nich naučí. A taky s nadšením pro Generaci Symbiocén a aktivity NaZemi, jako účastník loňského ročníku akademie.

Ctibor

Žije vztahy a nenásilnou komunikací se snahou aplikovat ji ve svém domovském kontextu –

v rodině, ale i v sousedství – s chutí propojovat se s tím, co pálí lidi kolem něj. Velmi aktuálně se v něm pak probudil zájem o to, jak jde pomáhat lidem hledat sebejistotu, že můžou něco změnit – vědomě a informovaně. Právě i s tímto chce vkládat smysl do jeho působení ve vedení skautského oddílu. Vychází taky ze svých zkušeností s aktivismem v českém studentském hnutí za klimatickou spravedlnost, Fridays for Future.

Studuje Environmentalistiku a Sociální a volnočasovou pedagogiku. Sytí ho bytí v přírodě, padání a učení se stojky, deskové hry, a taky dohánění rostoucího seznamu četby knížek, co ho oslovují.

Do mentoringu pak jde se zájmem o členstvo nově vznikající skupiny a to, čím žijí. S chutí podpořit je v tom, v čem zrovna budou potřebovat a otevřeností k tomu, co se od nich naučí. A taky s nadšením pro Generaci Symbiocén a aktivity NaZemi, jako účastník loňského ročníku akademie.

Žofka

Po dvou letech výuky na základní škole dospěla k závěru, že učení (ostatních i sebe) jí dává smysl, jen teď hledá formu, která jí bude vyhovovat.

Studuje češtinu a němčinu, ale skrz dobrovolničení v Hnutí Brontosaurus má blízko i ke klimatickým tématům. Kromě brontosaurů se hlásí i ke skautům a ve vysokoškolském roverském kmeni rozšiřuje obzory sobě i ostatním. Z garsonky v Praze se na nějakou dobu přestěhovala do sdíleného bytu v Brně, kde se ve čtyřech snaží bydlet spolu, nejenom vedle sebe.

Mezi její zájmy patří vaření, pečení a pojídání veganských mňamek, jakýkoliv pohyb, ježdění vlaky a koukání z okénka, prokrastinace, čtení všeho, co má písmenka, ponocování a courání venku a bavení se s lidmi.

V mentorování vidí možnost oboustranné inspirace a kontakt s další generací symbiocén i podporu takového typu vzdělávání, kterého by v budoucnu ráda viděla víc.

 

Žofka

Po dvou letech výuky na základní škole dospěla k závěru, že učení (ostatních i sebe) jí dává smysl, jen teď hledá formu, která jí bude vyhovovat. Studuje češtinu a němčinu, ale skrz dobrovolničení v Hnutí Brontosaurus má blízko i ke klimatickým tématům. Kromě brontosaurů se hlásí i ke skautům a ve vysokoškolském roverském kmeni rozšiřuje obzory sobě i ostatním. Z garsonky v Praze se na nějakou dobu přestěhovala do sdíleného bytu v Brně, kde se ve čtyřech snaží bydlet spolu, nejenom vedle sebe.

Mezi její zájmy patří vaření, pečení a pojídání veganských mňamek, jakýkoliv pohyb, ježdění vlaky a koukání z okénka, prokrastinace, čtení všeho, co má písmenka, ponocování a courání venku a bavení se s lidmi.

V mentorování vidí možnost oboustranné inspirace a kontakt s další generací symbiocén i podporu takového typu vzdělávání, kterého by v budoucnu ráda viděla víc.

generace symbiocen

Generaci symbiocén tvoří lidé z NaZemi. Posláním NaZemi je usilovat o zajištění spokojeného, důstojného a udržitelného života všech na Zemi skrze podporu spravedlivého rozdělení zdrojů a moci, vzájemného porozuměnía rozvíjení představivosti rozličných způsobů nahlížení na svět.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Spolufinancováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu. Evropská unie ani orgán poskytující grant za ně nemohou nést odpovědnost.

Co se u nás děje?

Subscription Form (#4)

Kontaktuj nás

Co se u nás děje?

Subscription Form (#4)

Kontaktuj nás