O jaké vzdělávání usilujeme?

Vzdělávání se běžně prezentuje jako řešení dnešních krizí. My nahlížíme na současný školský systém a jeho podobu vzdělávání jako na jeden z kořenů současných celospolečenských problémů.

Vzdělávání se běžně prezentuje jako řešení dnešních krizí. My nahlížíme na současný školský systém a jeho podobu vzdělávání jako na jeden z kořenů současných celospolečenských problémů. Jsme přesvědčeni, že tento typ vzdělávání pomáhá reprodukovat nefunkční vzorce – vede k pasivitě, bezmocnosti a závislosti na autoritách. K individualismu a soutěživosti. K jednoduchým odpovědím a černobílému vidění světa. K přehlížení systémových příčin či otupování našich emocí, smyslů a imaginace. Navíc nepřipravuje další generace na komplexní svět neustálých změn a celospolečenských výzev, jako jsou klimatická krize, zvětšující se nerovnosti, nárůst populismu či zhoršování duševního zdraví.

Věříme, že vzdělávání v dnešním světě by mělo léčit, opravovat, měnit smysl a obnovovat.

Zkoumáme základní předpoklady, které tvoří podstatu našeho způsobu vzdělávání. Program stavíme na takových hodnotách, jaké bychom rádi viděli ve světě po transformaci. Aktivně pracujeme s rozložením moci či privilegií tak, aby sloužilo ku prospěchu všech. Programem vytváříme společenství, které společně žije a hledá cesty v tomto světě. Nepředpovídáme budoucnost, ale jsme otevření všemu, co ve společenství a v procesu učení přichází.

Věříme, že studující mohou být předmětem vzdělávání, proměňovat sami sebe.

Vybízíme k přijetí odpovědnosti za vlastní učení a k pokoře k procesu učení. Některé věci se lze naučit jen mimo komfortní zónu. Volíme strategický diskomfort jako cestu k osobní proměně.

Věříme, že učení probíhá ve vztazích, stejně tak jako změna na místní i globální úrovni.

Vytváříme bezpečné, ale i odvážné prostředí, v němž o sebe pečujeme a se zvědavostí se pouštíme i do složitých témat. Věříme, že tíhu spojenou se současnými krizemi uneseme nejlépe společně. V malé skupině modelujeme, jak spolu můžeme být v krizi i jako celá společnost.

Vycházíme z konceptu Head–Heart–Hands. Věříme, že důkladně poznávat lze pouze celostně – zapojením mysli, (po)citů i těla.

Kombinujeme rozbory a diskuze s pozorováním, prožíváním a pohybem. Orientujeme se hlavně na proces a méně na výsledek, protože hodně se lze naučit čistě pozorováním toho, co se (nám) děje. Zařazujeme nestrukturovaný čas, který je důležitý pro reflexi a zpracování podnětů. Vnímáme důležitost uzavření a zpracování prožitků, včetně žalu, a podporujeme citlivost k tomu, kdy je to potřeba. Vytváříme čas i pro zahálku.

Usilujeme o partnerský přístup, v rámci kterého je zkušenost všech hodnotná, navzájem se od sebe učíme a podporujeme se v emancipaci.

Program stavíme na bázi vzájemné důvěry a sdílené odpovědnosti za jeho průběh. O praktický chod programu, prostor i vzájemnou pohodu pečujeme všichni společně.

Věříme, že vzdělávání v dnešním světě by mělo léčit, opravovat, měnit smysl a obnovovat.

Věříme, že vzdělávání v dnešním světě by mělo léčit, opravovat, měnit smysl a obnovovat.

Zkoumáme základní předpoklady, které tvoří podstatu našeho způsobu vzdělávání. Program stavíme na takových hodnotách, jaké bychom rádi viděli ve světě po transformaci. Aktivně pracujeme s rozložením moci či privilegií tak, aby sloužilo ku prospěchu všech. Programem vytváříme společenství, které společně žije a hledá cesty v tomto světě. Nepředpovídáme budoucnost, ale jsme otevření všemu, co ve společenství a v procesu učení přichází.
Věříme, že studující mohou být předmětem vzdělávání, proměňovat sami sebe.

Věříme, že studující mohou být předmětem vzdělávání, proměňovat sami sebe.

Vybízíme k přijetí odpovědnosti za vlastní učení a k pokoře k procesu učení. Některé věci se lze naučit jen mimo komfortní zónu. Volíme strategický diskomfort jako cestu k osobní proměně.
Věříme, že učení probíhá ve vztazích, stejně tak jako změna na místní i globální úrovni.

Věříme, že učení probíhá ve vztazích, stejně tak jako změna na místní i globální úrovni.

Vytváříme bezpečné, ale i odvážné prostředí, v němž o sebe pečujeme a se zvědavostí se pouštíme i do složitých témat. Věříme, že tíhu spojenou se současnými krizemi uneseme nejlépe společně. V malé skupině modelujeme, jak spolu můžeme být v krizi i jako celá společnost.
Vycházíme z konceptu Head–Heart–Hands. Věříme, že důkladně poznávat lze pouze celostně – zapojením mysli, (po)citů i těla.

Vycházíme z konceptu Head–Heart–Hands. Věříme, že důkladně poznávat lze pouze celostně – zapojením mysli, (po)citů i těla.

Kombinujeme rozbory a diskuze s pozorováním, prožíváním a pohybem. Orientujeme se hlavně na proces a méně na výsledek, protože hodně se lze naučit čistě pozorováním toho, co se (nám) děje. Zařazujeme nestrukturovaný čas, který je důležitý pro reflexi a zpracování podnětů. Vnímáme důležitost uzavření a zpracování prožitků, včetně žalu, a podporujeme citlivost k tomu, kdy je to potřeba. Vytváříme čas i pro zahálku.
Usilujeme o partnerský přístup, v rámci kterého je zkušenost všech hodnotná, navzájem se od sebe učíme a podporujeme se v emancipaci.

Usilujeme o partnerský přístup, v rámci kterého je zkušenost všech hodnotná, navzájem se od sebe učíme a podporujeme se v emancipaci.

Program stavíme na bázi vzájemné důvěry a sdílené odpovědnosti za jeho průběh. O praktický chod programu, prostor i vzájemnou pohodu pečujeme všichni společně.
generace symbiocen

Generaci symbiocén tvoří lidé z NaZemi. Posláním NaZemi je usilovat o zajištění spokojeného, důstojného a udržitelného života všech na Zemi skrze podporu spravedlivého rozdělení zdrojů a moci, vzájemného porozuměnía rozvíjení představivosti rozličných způsobů nahlížení na svět.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Spolufinancováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu. Evropská unie ani orgán poskytující grant za ně nemohou nést odpovědnost.

Co se u nás děje?

Subscription Form (#4)

Kontaktuj nás

Co se u nás děje?

Subscription Form (#4)

Kontaktuj nás