↓ harmonogram

Najdi svůj záměr ve světě krizí

Současná generace může zahájit epochu, v níž budou společnost i příroda vzkvétat bok po bokusymbiocén. Věříme, že vzdělávání může být nástrojem hluboké společenské změny. Proto spouštíme akademii Generace symbiocén – roční vzdělávací program pro lidi ve věku 17–23 let.

Vrátit se k tomu, jak to bylo před covidem, dělat věci stejně a doufat, že se současné problémy nějak vyřeší? To nám nedává smysl. Probíhá klimatická i širší ekologická krize, které do společnosti přinášejí nejistotu a politické napětí. Žijeme ve světě nerovností, kdy pouhých osm nejbohatších osob vlastní dohromady více než chudší polovina lidstva. Společnost je roztříštěná a vzájemné porozumění se hledá stále složitěji.

Konflikty řešíme každý den a nyní bohužel i ty vojenské pár set kilometrů od nás. Válečná invaze na Ukrajinu přišla nečekaně a připomněla nám, že žijeme v době plné skutečností, které je těžké přijmout. Je to doba kapitalismu, neoliberálního systému založeného na tlaku na růst a neustálém zvyšování produktivity. Ale je to také doba, v níž můžeme zahájit razantní a důkladnou změnu tohoto systému, léčit naši společnost, dělat už konečně nové chyby, měnit smysl našich životů a obnovovat funkční vztahy.

Spouštíme Generaci symbiocén, protože věříme, že doba současného antropocénu (stojící na myšlenkách neomezeného růstu a dominance) spěje k rozpadu nebo sebedestrukci. Proto chceme hledat a utvářet novou epochu – symbiocén, která bude stát na vzájemné péči a spolupráci.

Naší akademií chceme podpořit generaci, která dokáže znovu najít soulad mezi lidskou kulturou a dalším životem na Zemi. Bude to možné jedině skrze hledání dialogu – výzvy, které před námi stojí a překračují rámec klimatické krize, dokážeme zvládnout jedině společně. Dává nám smysl se o to snažit. Pojďme společně hledat cesty, jak zajistit důstojný život všem, a přitom respektovat meze naší planety.

Pomůžeme ti:

rozvinout kritické a systémové myšlení, které ti pomůže porozumět stavu současného světa

pracovat s vlastními emocemi spojenými s klimatickou krizí

postavit se osobním výzvám a zjistit, jak s nimi pracovat

experimentovat s imaginací a podobami naděje v současném i budoucím světě

rozvinout schopnosti pro fungování v kolektivu: organizovat se, společně rozhodovat, otevřeně komunikovat a řešit konflikty

najít vlastní záměr pro další samostatnou či kolektivní činnost

… a také hloubat, smát se, naštvat se, dojmout se a hrát si.

Program Generace symbiocén 2023/2024

Program Generace symbiocén se odehrává během 6 prodloužených víkendů a zahrnuje i samostatnou práci na experimentech v mezidobí.

Každé setkání trvá 4 dny od čtvrtečního podvečera (18.00) do nedělního oběda (13.00). (Výjimkou je druhé setkání, které začíná už ve středu a je o den delší.)

Setkání se konají na různých místech po celé ČR. Každé setkání probíhá jinde.

Jednotlivými víkendy tě provedeme my společně s hostujícími lektorkami a lektory, ale i ty spolu s námi budeš setkání utvářet. Navíc budeš mít k dispozici i mentora či mentorku, kteří tě mimo víkendová setkání podpoří v tom, aby sis z programu odnesl/a co nejvíc.

Součástí programu je i učení se praxí v rámci experimentů (individuálních či skupinových projektů) mimo víkendová setkání.

Experiment s podporou mentorujícího vymyslíš, naplánuješ a zrealizuješ do června 2024.

Konkrétní obsah jednotlivých setkání bude vycházet zejména z potřeb a zájmů přihlášených účastníků a účastnic.

1.Současný svět a my
 • S čím každý z nás přichází? O co budeme společně usilovat?
 • Jaké krize jsou pro nás zrovna živé?
 • A za co jsme naopak v současném světě vděční?
 • Jak vznikl antropocén a co mu předcházelo?
 • Co nám umožňuje kritické a systémové myšlení?
28. 9. – 1. 10. 2023
Předklášteří
lektoři:
Dan Vykoukal
2.Kořeny současných krizí (součástí je pouť krajinou)
 • Jak souvisí zvyšování nerovností s nadvládou a neokolonialismem?
 • Jaké jsou společné příčiny současných krizí? Jak na nás dopadají?
 • Lze být aktivní, a přitom neopakovat chyby, které nás dostaly na pokraj kolapsu?
 • Jak vznikají pocity bezmoci a jak s nimi pracovat?
 • Lze svět měnit prostřednictvím nenásilné komunikace?
 • Jak pracovat s emocemi spojenými s životem uprostřed krizí? Jak lze posílit důvěru a naději?
25. - 29. 10. 2023
Děčín
lektoři:
Adam Čajka
3.Imaginace jiných světů
 • Dává smysl představovat si lepší svět?
 • Jaké existují alternativy, které stojí za to následovat?
 • Jaké jsou limity zeleného růstu a co na to hnutí nerůstu?
 • Co se naše společenské systémy mohou naučit od ekosystémů?
 • Lze odhodit mantru individualismu a začít myslet hlouběji a jednat šířeji?
 • Jak pracovat s osobními výzvami?
 • Jak naplánovat smysluplnou aktivitu ve svém okolí?
7. – 10. 12. 2023
DOTEK Horní Maršov
lektoři:
Katarína Kováčová
Tadeáš Žďárský
4.Jak dělat změnu
 • Teorie změny – jak způsobit změnu, která má smysl?
 • Kdo je dnes inspirativním aktérem změny?
 • Jak fungovat efektivně v kolektivu? Jak vést diskuzi?
 • Jak nakládat s konflikty v komunikaci?
 • Jak dělat udržitelný aktivismus a nevyhořet?
 • Co se učíme ze života ve skupině?
 • Jak zrealizovat smysluplnou aktivitu ve svém okolí?
1. – 4. 2. 2024
Ekocentrum Loutí
5.Putování za záměrem (společná pouť krajinou)
 • Cesta krajinou – jak překonat nepohodu a vzájemně se o sebe postarat?
 • Jaké máme funkční nástroje pro prosazování změny spolu s ostatními?
 • Jak pracovat s neúspěchem?
 • Jak najít osobní zdroje a posílit naději?
 • Jakým konkrétním směrem se chceme vydat?
18. – 21. 4. 2024
les
lektoři:
Helena Kosková
6.Oslava záměru
 • Co oslavujeme, nad čím truchlíme a co se z toho učíme?
 • Lze se připravit na další (k)rok?
 • Jak zformulovat vlastní záměr ve světě krizí?
20. – 23. 6. 2024
Předklášteří
generace symbiocen

Generaci symbiocén tvoří lidé z NaZemi. Posláním NaZemi je usilovat o zajištění spokojeného, důstojného a udržitelného života všech na Zemi skrze podporu spravedlivého rozdělení zdrojů a moci, vzájemného porozuměnía rozvíjení představivosti rozličných způsobů nahlížení na svět.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Spolufinancováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu. Evropská unie ani orgán poskytující grant za ně nemohou nést odpovědnost.

Co se u nás děje?

Subscription Form (#4)

Kontaktuj nás

Co se u nás děje?

Subscription Form (#4)

Kontaktuj nás