Z čeho čerpáme? Na co navazujeme?

Místa a projekty

Bridge 47 – mezinárodní úsilí o společnou cestu vzděláváním ke spravedlivé transformaci
Gesturing Towards Decolonial Futures – kolektiv imaginující smysluplné možnosti jiných světů
Skauti na Zemi – skautský odbor prosazující odpovědnost ke světu
Schumacher College – progresivní fakulta environmentálních studií
Sokratův institut – vzdělávání k aktivnímu občanství na Slovensku
Hnutí nerůstu – hnutí prosazující alternativu ke kapitalismu
New Economics Foundation – nadace podporující alternativní ekonomická hnutí zdola
Mapa ekonomických alternativ ČR
Katedra environmentálních studií FSS MU – katedra zabývající se výzvami spojenými se společností a přírodou
Limity jsme my – klimatické hnutí
Work That Reconnects – síť kolem seminářů vyvinutých Joannou Macy: Práce obnovující spojení

Video a audio

Čtení

generace symbiocen

Generaci symbiocén tvoří lidé z NaZemi. Posláním NaZemi je usilovat o zajištění spokojeného, důstojného a udržitelného života všech na Zemi skrze podporu spravedlivého rozdělení zdrojů a moci, vzájemného porozuměnía rozvíjení představivosti rozličných způsobů nahlížení na svět.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Spolufinancováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu. Evropská unie ani orgán poskytující grant za ně nemohou nést odpovědnost.

Co se u nás děje?

Subscription Form (#4)

Kontaktuj nás

Co se u nás děje?

Subscription Form (#4)

Kontaktuj nás