Najdi svůj záměr ve světě krizí

Současná generace může zahájit epochu, kde vzkvétá společnost i příroda bok po boku – symbiocén. Věříme, že vzdělávání může být nástrojem hluboké společenské změny. Proto tvoříme akademii Generace symbiocén – roční vzdělávací program pro lidi ve věku 17–23 let.

Co tě čeká?

Staneš se součástí učící se komunity a budeš mít příležitost učit se i praxí při tvorbě vlastního či skupinového experimentu

Půjdeš do hloubky příčin klimatické krize a jejího propojení s dalšími výzvami současnosti

Potkáš aktivní lidi, kteří pracují na řešení a systémové změně

Rozvineš schopnosti, které ti pomohou stát se aktérem změny ve tvém okolí

Staneš se součástí učící se komunity a budeš mít příležitost učit se i praxí při tvorbě vlastního či skupinového experimentu

Půjdeš do hloubky příčin klimatické krize a jejího propojení s dalšími výzvami současnosti

Potkáš aktivní lidi, kteří pracují na řešení a systémové změně

Rozvineš schopnosti, které ti pomohou stát se aktérem změny ve tvém okolí

Co si odneseš?

Novou síť podobně smýšlejících lidí

Schopnost klást (si) kritické otázky či dovednosti pro organizování se v kolektivu 

Zážitek osobní transformace a odhodlání (udělat první krok vstříc změně)

Novou síť podobně smýšlejících lidí

Schopnost klást (si) kritické otázky či dovednosti pro organizování se v kolektivu

Zážitek osobní transformace

Je to pro tebe?

Leží ti na srdci stav světa a chceš s tím něco dělat?

Máš nápady, ale hodila by se ti skupina podobně zaměřených lidí, kteří se vzájemně podporují v učení i akci?

Jsi aktivní člověk, ale hodil by se ti restart a promyslet věci znovu a do hloubky?

Chceš si osvojit nástroje k tomu, jak nevyhořet a fungovat efektivně v kolektivu?

Aktivismus ti přijde důležitý, ale chybí ti v něm hloubka?

Je ti 17 až 23 let?

O jaké vzdělávání usilujeme?

Vzdělávání se běžně prezentuje jako řešení dnešních krizí. My nahlížíme na současný školský systém a jeho podobu vzdělávání jako na jeden z kořenů současných celospolečenských problémů.

Vzdělávání se běžně prezentuje jako řešení dnešních krizí. My nahlížíme na současný školský systém a jeho podobu vzdělávání jako na jedenz kořenů současných celospolečenských problémů. Jsme přesvědčeni, že tento typ vzdělávání pomáhá reprodukovat nefunkční vzorce – vede k pasivitě, bezmocnosti a závislosti na autoritách. K individualismu a soutěživosti. K jednoduchým odpovědím a černobílému vidění světa. K přehlížení systémových příčin či otupování našich emocí, smyslů a imaginace. Navíc další generace nepřipravuje na komplexní svět neustálých změn a celospolečenských výzev, jako jsou klimatická krize, zvětšující se nerovnosti, nárůst populismu či zhoršování duševního zdraví.

Věříme, že vzdělávání v dnešním světě by mělo léčit, opravovat, měnit smysl a obnovovat.

Věříme, že studující mohou být předmětem vzdělávání, proměňovat sami sebe.

Věříme, že učení probíhá ve vztazích, stejně tak jako změna na místní i globální úrovni.

Věříme, že komplexně poznávat lze pouze holisticky – zapojením mysli, (po)citů i těla. Vycházíme z konceptu Head – Heart – Hands. Kombinujeme kognitivní zkoumání s nekognitivním.

Usilujeme o partnerský přístup, v rámci kterého je zkušenost všech hodnotná, navzájem se od sebe učíme a podporujeme se v emancipaci.

Kdo jsme?

Chceme hledat vizi v krizi. Vzdělávání jde někdy jen po povrchu tématu kolapsu a zůstává u receptů na zelenější nakupování. Přinášíme vzdělávání, které jde v globálních tématech do hloubky, v němž je čas na sebereflexi a prostor pro vizi. Jsme akademie pro změnu. Seznamte se s týmem, který pro vás akademii tvoří. Kromě nás budou programem provázet lektorující, kteří jsou experty a expertkami ve svém oboru.

Naše organizace má s globálním vzděláváním a proměnou vzdělávacích přístupů dlouholetou zkušenost. 

Generaci symbiocén tvoří i řada našich dalších lektorujících a vzdělávajících, kteří společně věří, že je nutné usilovat o zajištění spokojeného, důstojného a udržitelného života všech na Zemi skrze podporu spravedlivého rozdělení zdrojů a moci, vzájemného porozumění a rozvíjení představivosti rozličných způsobů nahlížení na svět.

Stále se učím, jak se příliš nerozpalovat debatami o současném vzdělávání, ve kterých se často ocitám.

Začalo to už někdy na gymplu mou vlastní zkušeností, která mě v mnoha věcech dopalovala. A protože věřím, že tam, kde to člověka pálí, je ukrytá vášeň, chci jí dávat prostor. Baví mě zkoumat, jak utvářet vzdělávání, které je založené na svobodě, učení se s druhými a vlastní zodpovědnosti. Moc ráda vařím pro druhé, hlavu si čistím chozením po horách a v létě s partou kamarádů pořádám skautský osobnostněrozvojový kurz v krkonošské roubence.

Studovala jsem psychologii a pedagogiku, mám zkušenosti s prací ve škole i v neformálním vzdělávání. V NaZemi působím jako lektorka seminářů pro mladé lidi i pro vzdělavatele.

Lepší svět je možný a já chci – společně s vámi – prozkoumávat možnosti, jak ho můžeme utvářet.

Nebojím se politiky, kladu důraz na sílu kolektivu a účinky systémových řešení. Mou srdcovkou je práce se skupinou, a i proto jsem v našem týmu. Budu usilovat o bezpečné, ale i odvážné prostředí, ve kterém je každý člověk vítaný. O prostředí, v němž nejsou tabu, máte podporu pro vystoupení z komfortní zóny a experimentování. Moc ráda pracuji s atmosférou, miluji přestávky, vyšívám, cestuji vlaky a vysedávám v nádražkách.

Moje profesní zázemí je v neformálním vzdělávání, evropských programech a politických nadacích. Více o mých zkušenostech tady: https://klaraberg.cz.

Myslím si, že změnu je potřeba dělat na různých úrovních – v sobě, ve společnosti, na planetě.

Opravovat, co se nepovedlo, vytvářet nové udržitelné alternativy, kriticky myslet a rozvíjet představivost o tom, co je vůbec možné. Znovu a znovu mě ale dostává, když přijdu do školy a poslouchám, čím žijí studenti. Někdy si pak představuju, jaké by to bylo, vytvořit místo, kde by se lidé neučili jen hlavou. Kde by mohli někdy taky čekat, dýchat, občas truchlit či oslavovat. Nebo tvořit a okopávat. Mám pocit, že les nebo zahrada k tomu mají velký potenciál, a tak mě baví vymýšlet, jak v nich s ostatními trávit víc času, a zkoumat, co nás krajina učí sama o sobě. Jinak mám ráda kvašenou zeleninu, podzimní plavání a miluju ten pocit v horách, že vše, co potřebuju k životu, mám sbaleno na zádech.

Vystudovala jsem environmentalistiku, v NaZemi působím jako lektorka, facilitátorka, dobrovolnická koordinátorka a členka našeho potravinového bioklubu. Mám zkušenost s prací v sociálním družstvu, komunitních zahradách a v NESEHNUTÍ.

Podpoř nás

Tvoříme Generaci symbiocén, protože věříme, že umožní způsobit hlubokou společenskou změnu. Naší akademií chceme podpořit generaci, která dokáže znovu najít soulad mezi lidskou kulturou a dalším životem na Zemi. V období mezi střední školou a následnými životními cestami se utvářejí naše představy o možných budoucnostech. V tomto období je proto zásadní získávat jiné perspektivy a podporu v hledání naděje a akceschopnosti.

Každý rok chceme spolu se skupinou mladých lidí hledat cesty, jak zajistit důstojný život všem, a přitom respektovat meze naší planety. Chceme vytvářet sítě lidí, kteří usilují o jiné světy. Chceme rozvíjet schopnosti, které nám pomohou je utvářet. Výzvy, jež před námi stojí a překračují rámec klimatické krize, dokážeme zvládnout jedině společně. Dává nám smysl se o to snažit.

Právě běží již druhý ročník akademie!

Vaše finanční podpora nám umožní provést každý rok skupinu mladých lidí vzdělávacím programem a podpořit je v realizaci jejich vlastních experimentů. Generace symbiocén se díky vaší podpoře může stát nezávislou akademií, která umožní změnu na osobní, lokální i planetární úrovni. Děkujeme!

 
generace symbiocen

Generaci symbiocén tvoří lidé z NaZemi. Posláním NaZemi je usilovat o zajištění spokojeného, důstojného a udržitelného života všech na Zemi skrze podporu spravedlivého rozdělení zdrojů a moci, vzájemného porozuměnía rozvíjení představivosti rozličných způsobů nahlížení na svět.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Spolufinancováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu. Evropská unie ani orgán poskytující grant za ně nemohou nést odpovědnost.

Co se u nás děje?

Subscription Form (#4)

Kontaktuj nás

Co se u nás děje?

Subscription Form (#4)

Kontaktuj nás