Kdo jsme?

Chceme hledat vizi v krizi. Vzdělávání jde někdy jen po povrchu tématu kolapsu a zůstává u receptů na zelenější nakupování. Přinášíme vzdělávání, které jde v globálních tématech do hloubky, v němž je čas na sebereflexi a prostor pro vizi. Jsme akademie pro změnu. Seznamte se s týmem, který pro vás akademii tvoří. Kromě nás budou programem provázet lektorující, kteří jsou experty a expertkami ve svém oboru.

Naše organizace má s globálním vzděláváním a proměnou vzdělávacích přístupů dlouholetou zkušenost. Generaci symbiocén tvoří i řada našich dalších lektorujících a vzdělávajících, kteří společně věří, že je nutné usilovat o zajištění spokojeného, důstojného a udržitelného života všech na Zemi skrze podporu spravedlivého rozdělení zdrojů a moci, vzájemného porozumění a rozvíjení představivosti rozličných způsobů nahlížení na svět.

Stále se učím, jak se příliš nerozpalovat debatami o současném vzdělávání, ve kterých se často ocitám. Začalo to už někdy na gymplu mou vlastní zkušeností, která mě v mnoha věcech dopalovala. A protože věřím, že tam, kde to člověka pálí, je ukrytá vášeň, chci jí dávat prostor. Baví mě zkoumat, jak utvářet vzdělávání, které je založené na svobodě, učení se s druhými a vlastní zodpovědnosti. Moc ráda vařím pro druhé, hlavu si čistím chozením po horách a v létě s partou kamarádů pořádám skautský osobnostněrozvojový kurz v krkonošské roubence.

Studovala jsem psychologii a pedagogiku, mám zkušenosti s prací ve škole i v neformálním vzdělávání. V NaZemi působím jako lektorka seminářů pro mladé lidi i pro vzdělavatele.

Myslím si, že změnu je potřeba dělat na různých úrovních – v sobě, ve společnosti, na planetě. Opravovat, co se nepovedlo, vytvářet nové udržitelné alternativy, kriticky myslet a rozvíjet představivost o tom, co je vůbec možné. Znovu a znovu mě ale dostává, když přijdu do školy a poslouchám, čím žijí studenti. Někdy si pak představuju, jaké by to bylo, vytvořit místo, kde by se lidé neučili jen hlavou. Kde by mohli někdy taky čekat, dýchat, občas truchlit či oslavovat. Nebo tvořit a okopávat. Mám pocit, že les nebo zahrada k tomu mají velký potenciál, a tak mě baví vymýšlet, jak v nich s ostatními trávit víc času, a zkoumat, co nás krajina učí sama o sobě. Jinak mám ráda kvašenou zeleninu, podzimní plavání a miluju ten pocit v horách, že vše, co potřebuju k životu, mám sbaleno na zádech.

Vystudovala jsem environmentalistiku, v NaZemi působím jako lektorka, facilitátorka, dobrovolnická koordinátorka a členka našeho potravinového bioklubu. Mám zkušenost s prací v sociálním družstvu, komunitních zahradách a v NESEHNUTÍ.

Lepší svět je možný a já chci – společně s vámi – prozkoumávat možnosti, jak ho můžeme utvářet. Nebojím se politiky, kladu důraz na sílu kolektivu a účinky systémových řešení. Mou srdcovkou je práce se skupinou, a i proto jsem v našem týmu. Budu usilovat o bezpečné, ale i odvážné prostředí, ve kterém je každý člověk vítaný. O prostředí, v němž nejsou tabu, máte podporu pro vystoupení z komfortní zóny a experimentování. Moc ráda pracuji s atmosférou, miluji přestávky, vyšívám, cestuji vlaky a vysedávám v nádražkách.

Moje profesní zázemí je v neformálním vzdělávání, evropských programech a politických nadacích. Více o mých zkušenostech tady: www.klaraberg.cz.

TEREZA

Chci, aby práce, které se věnujeme jako jedinci i jako společnost, byla důstojná a smysluplná, užitečná a kreativní. Práci se zájmem zkoumám z různých úhlů už několik let, jako téma i jako činnost. Věřím, že to, jak se k práci vztahujeme, je klíčové a přímo spojené s řešením (nejen) klimatické krize. Proto se věnuju vzdělávání – v dnešním světě je vnímaná převážně jako příprava na zaměstnání a já bych si přála, aby vypadalo jinak a zároveň si kladu otázku – pro jakou práci, pro jaké činnosti, máme mladé lidi vzdělávat? A jak tomu vzdělávání přizpůsobit? Hraju na baskytaru v ženské metalové kapele, ráda zpívám a hraju na ukulele na výletech a u ohýnků a jsem spoluzakladatelkou aktivistického vzdělávacího hudebního tělesa. Baví mě učit se španělsky a poznávat rostliny. Jsem celoroční cyklistka.

Vystudovala jsem hospodářskou politiku a mezinárodní vztahy, působím v NaZemi jako lektorka a pracuji na projektu, který zkoumá vliv klimatické krize na práci.

generace symbiocen

Generaci symbiocén tvoří lidé z NaZemi. Posláním NaZemi je usilovat o zajištění spokojeného, důstojného a udržitelného života všech na Zemi skrze podporu spravedlivého rozdělení zdrojů a moci, vzájemného porozuměnía rozvíjení představivosti rozličných způsobů nahlížení na svět.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Spolufinancováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu. Evropská unie ani orgán poskytující grant za ně nemohou nést odpovědnost.

Co se u nás děje?

Subscription Form (#4)

Kontaktuj nás

Co se u nás děje?

Subscription Form (#4)

Kontaktuj nás