Kdo jsme?

Chceme hledat vizi v krizi. Vzdělávání jde někdy jen po povrchu tématu kolapsu a zůstává u receptůna zelenější nakupování. Přinášíme vzdělávání, které jde v globálních tématech do hloubky,v němž je čas na sebereflexi a prostor pro vizi. Jsme akademie pro změnu. Seznamte se s týmem, který pro vás program tvoří. Kromě nás vás budou provázet lektorující, kteří jsou experty a expertkami.

Naše organizace má s globálním vzděláváním a proměnou vzdělávacích přístupů dlouholetou zkušenost. Generaci symbiocén tvoří i řada našich dalších lektorek či vzdělavatelů, kteří společně věří, že je nutné usilovat o zajištění spokojeného, důstojného a udržitelného života všech na Zemi skrze podporu spravedlivého rozdělení zdrojů a moci, vzájemného porozumění a rozvíjení představivosti rozličných způsobů nahlížení na svět.

Stále se učím, jak se příliš nerozpalovat debatami o současném vzdělávání, ve kterých se často ocitám. Začalo to už někdy na gymplu mou vlastní zkušeností, která mě v mnoha věcech dopalovala. A protože věřím, že tam, kde to člověka pálí, je ukrytá vášeň, chci jí dávat prostor. Baví mě zkoumat, jak utvářet vzdělávání, které je založené na svobodě, učení se s druhými a vlastní zodpovědnosti. Moc ráda vařím pro druhé, hlavu si čistím chozením po horách a v létě s partou kamarádů pořádám skautský osobnostněrozvojový kurz v krkonošské roubence.

Studovala jsem psychologii a pedagogiku, mám zkušenosti s prací ve škole i v neformálním vzdělávání.V NaZemi působím jako lektorka seminářů pro mladé lidii pro vzdělavatele.

Myslím si, že změnu je potřeba dělat na různých úrovních – v sobě, ve společnosti, na planetě. Opravovat, co se nepovedlo, vytvářet nové udržitelné alternativy, kriticky myslet a rozvíjet představivost o tom, co je vůbec možné. Znovu a znovu mě ale dostává, když přijdu do školy a poslouchám, čím žijí studenti. Někdy si pak představuju, jaké by to bylo, vytvořit místo, kde by se lidé neučili jen hlavou. Kde by mohli někdy taky čekat, dýchat, občas truchlit či oslavovat. Nebo tvořit a okopávat. Mám pocit, že les nebo zahrada k tomu mají velký potenciál, a tak mě baví vymýšlet, jak v nich s ostatními trávit víc času, a zkoumat, co nás krajina učí sama o sobě. Jinak mám ráda kvašenou zeleninu, podzimní plavání a miluju ten pocit v horách, že vše, co potřebuju k životu, mám sbaleno na zádech.

Vystudovala jsem environmentalistiku, v NaZemi působím jako lektorka, facilitátorka, dobrovolnická koordinátorka a členka našeho potravinového bioklubu. Mám zkušenost s prací v sociálním družstvu, komunitních zahradách a v NESEHNUTÍ.

Lepší svět je možný a já chci – společně s vámi – prozkoumávat možnosti, jak ho můžeme utvářet. Nebojím se politiky, kladu důraz na sílu kolektivu a účinky systémových řešení. Mou srdcovkou je práce se skupinou, a i proto jsem v našem týmu. Budu usilovat o bezpečné, ale i odvážné prostředí, ve kterém je každý člověk vítaný. O prostředí, v němž nejsou tabu, máte podporu pro vystoupení z komfortní zóny a experimentování. Moc ráda pracuji s atmosférou, miluju přestávky, vyšívám, cestuji vlaky a vysedávámv nádražkách.

Moje profesní zázemí je v neformálním vzdělávání, evropských programech a politických nadacích.Více o mých zkušenostech tady: www.klaraberg.cz

Akademii Generace Symbiocén tvoří lidé z NaZemi. Posláním NaZemi je usilovat o zajištění spokojeného, důstojného a udržitelného života všech na Zemi skrze podporu spravedlivého rozdělení zdrojů a moci, vzájemného porozuměnía rozvíjení představivosti rozličných způsobů nahlížení na svět.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Co se u nás děje?

Subscription Form (#4)

Kontaktuj nás