Jak dělat změnu

  • Kdo je dnes inspirativním aktérem změny?
  • Jak fungovat efektivně v kolektivu? Jak vést diskuzi?
  • Jak nakládat s konflikty v komunikaci?
  • Jak dělat udržitelný aktivismus a nevyhořet?