Klimakrize a klimavize

  • Jak souvisí klimatická krize a nerovnosti?
  • Historie environmentálního hnutí – jakou cestu již ušlo? Které další cesty dnes dávají smysl?
  • Jak pracovat s emocemi spojenými s životem uprostřed krizí? Jak lze posílit důvěru a naději?