Současný svět a my

  • Jaké krize jsou pro nás zrovna živé?
  • A za co jsme naopak v současném světě vděční?
  • Jak vznikl antropocén a co mu předcházelo?
  • Co nám umožňuje kritické a systémové myšlení?